Tæt på ny DGI-direktør Jens Otto Størup

52-årige Jens Otto Størup er fra 1. juli ny administrerende direktør i DGI. Hvad kan vi forvente af den tidligere direktør i Motorstyrelsen i SKAT? Det kan du blive klogere på her.

1. juli havde Jens Otto Størup første arbejdsdag i DGI - det blev markeret med sang og morgenmad med medarbejderne og DGI's formand Charlotte Bach Thomassen.

Hvorfor har du taget imod opgaven?

Tre punkter har været vigtige for mig. Den ene er, at det er en rigtig god sag. I mit arbejde hos Motorstyrelsen i SKAT, har jeg været med til at sikre indtjeningen til den danske velfærdsmodel, og det giver enormt meget mening for mig. Det samme med den sag, som DGI arbejder for. At være aktiv, være i forening, frivillighed og demokrati er en sag, jeg brænder for.

Det andet er, at jeg skal have en fornemmelse af, at det er mennesker, jeg kan arbejde sammen med, og som jeg får det godt med. Jeg har følt, at det er et match. Ånden i de foreninger, jeg selv er kommet i, og i DGI’s breddetankegang, ligner mig selv – eller omvendt. Den menneskelige del passer.

Det tredje og allervigtigste er, at jeg skal kunne kigge mig selv i spejlet og sige, har jeg noget at byde med ift. de idrætspolitiske opgaver, interessevaretagelse, samarbejdet med mange organisationer, og det at være i øverste led for en stor administrativ enhed og få centrale og decentrale strukturer til at spille sammen. Hvis jeg ikke kunne sige ja til at byde ind på det, havde jeg ikke søgt jobbet.

Hvordan kan du bidrage til at gøre DGI til en bedre organisation?

Jeg har meget respekt for det, jeg kommer til, og er meget ydmyg overfor opgaven. Jeg fornemmer, at DGI er en god organisation nu. Internt har man vedtaget en ny organisationsstruktur, og jeg har også set en beskrivelse af nogle udfordringer. Processen går mere i en decentral retning.

Jeg kommer til at besøge og snakke med mange foreninger for at få deres syn på, hvordan de ser på DGI

Jens Otto Størup

Der er lagt op til en organisatorisk øvelse. At lave den øvelse i en decentral retning, kan jeg bidrage til. Jeg har en organisatorisk forståelse for, hvordan politiske administrative processer fungerer, som jeg vil benytte mig af. Jeg har lavet brancheskift før, og det første lange tid sidder jeg med fingeren i jorden og lytter til folk.

Jens Otto Størup

  • Har været direktør i Motorstyrelsen 2017-20 og fra 2011-17 administrerende direktør i Nordjyllands Trafikselskab
  • Bor i Hjørring med sin hustru Anette og den yngste af parrets tre børn
  • Er vokset op i Hirtshals og dyrkede som barn både fodbold, badminton og bordtennis, og har blandt andet vundet et landsmesterskab i bordtennis
  • Racercyklen er favoritten, men kører også gerne mountainbike i de nordjyske klitplantager. Han har cyklet med Team Hjørring til Paris og gennemførte i 2019 endagsløbet La Marmotte.

Du var direktør i Nordjyllands Trafikselskab under Landsstævnet i Aalborg i 2017, og var med til at løse en stor logistisk transportopgave. Hvad kan du bruge den erfaring til i dit nye job?

Både derfra og i mit eget voksenliv i Tornby, har jeg mærket styrken i frivilligheden, oplevet engagementet og gejsten hos frivillige, og hvad frivillighed kan få medborgere til at gøre. Til Landsstævnet stod jeg som lønnet direktør, og så hvordan frivillige knoklede for at få det til at gå op. Det har jeg enorm stor respekt for.

At lede frivillige til at lægge energi og hjerteblod i et eller andet, er faktisk en meget større opgave end det er at lede lønnede folk. Du skal virkelig ramme sjæl og energi hos den enkelte. Ledelsen af og styrken i frivillige, det var det jeg så til Landsstævnet, og det gjorde stort indtryk på mig.

Hvordan vil du bringe DGI i øjenhøjde med landets idrætsforeninger?

Det er for tidligt at komme med en programerklæring, men det jeg vil gøre er at lave en analyse sammen med kolleger og se på, om der en udfordring. Når du spørger på den måde, kan man tolke, at der er en forskellighed i øjenhøjden.

DGI skal være i øjenhøjde med idrætsforeningerne. Det første jeg vil gøre er at undersøge, hvad der kan ligge bag, hvis der er en forskel. Det handler om at lytte til alle, der arbejder i DGI, men også det der bliver sagt i idrætsforeningerne. Jeg tror, jeg kommer til at besøge og snakke med mange i foreningerne for at få deres syn på, hvordan de ser på DGI.

Jeg kommer med nye øjne, og det kan nogle gange være godt

Man skal forstå hele kæden, før man kan sige, hvad der skal til. Så det handler om at få input til at lave en analyse, som skal lægges frem for både hovedbestyrelse og foreninger og spørge; Er det det her, der skal til, for at vi kan komme i øjenhøjde? Det er sindssygt vigtigt, at man kommer i øjenhøjde.

Hvad tænker du om Bevæg dig for livet-målene og om at nå dem?

Det er meget ambitiøst, og det synes jeg er ret fedt. Personligt ligger det godt til mig at være ambitiøs. Mål skal helst ikke være urealistiske, men de må godt være ambitiøse. Når man har så konkrete mål, rammer det os på vores ambitioner. Så skal vi nå dem eller arbejde hen mod dem, og måle løbende, om vi når derhen. Jeg tager det som en stor udfordring sammen med dem, som DGI i øvrigt arbejder sammen med. Det er godt til at presse os i den rigtige retning, og det er det, mål er til for.

Jeg kan mærke, at man i hovedbestyrelsen, men også fra politisk side er meget optaget af målene, så det bliver helt klart meget styrende for det, jeg skal arbejde med, at vi når de mål.

Hvad kan vi forvente af dig den første tid?

I skal forvente, at jeg kommer rundt og stiller en skrækkelig masse spørgsmål. Havde jeg været en del af DGI, og var vokset op som frivillig eller administrativ medarbejder, havde jeg haft svar på mange spørgsmål, men jeg kommer ind med nye øjne, og det kan nogle gange være godt, og det bliver det for mit vedkommende.

At være aktiv, foreningsliv, frivillighed og demokrati er en sag, jeg brænder for

Jeg interesserer mig meget for historien og baggrunden for, hvorfor og hvordan tingene er, som de er. For at man kan styre skibet et andet sted hen, korrigere kursen eller hvad man nu skal, skal man simpelthen have en grundig viden omkring, hvorfor tingene er som de er, og hvordan tingene fungerer. Så jeg kommer til at være meget nysgerrig og spørgende, før jeg lægger noget som helst frem om, hvordan jeg synes, man kan gøre.

Den metodik har jeg brugt andre gange, jeg har lavet sådan et brancheskift, og det er simpelthen nødvendigt for mig. Jeg har meget stor respekt for, hvordan tingene er i dag, men jeg skal også gerne kunne forstå dem. Så det bliver spørge Jørgen fra dag ét.