Tak til DGI’s protektor gennem mere end 30 år H.M. Dronningen

DGI sender en stor tak til Dronningen for engagementet i DGI’s arbejde med foreninger, folkesundhed og fællesskab.

Hendes Majestæt Dronningen har gennem mere end 30 år været protektor for DGI og organisationens 6.600 idrætsforeninger med 1,7 millioner medlemmer.

”Fra DGI skal der lyde en stor tak til Dronningen for Dronningens store engagement i DGI’s arbejde med foreninger, folkesundhed og fællesskab. Det betyder rigtig meget for os som organisation at have opbakning fra Kongehuset, som er et stærkt nationalt samlingspunkt ligesom idrætsforeninger er stærke lokale samlingspunkter,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

En stærk protektor

I forbindelse med tronskiftet 14. januar 2024 har Kongehuset meddelt, at alle protektioner vil ophøre, og at der efter tronskiftet tages stilling til, hvilke protektioner der skal videreføres og hvordan de skal fordeles.

”Det har været vigtigt for DGI at have Dronningen som protektor. Vi minder løbende os selv om, at vi med Dronningen har en stærk protektor. Til DGI’s årsmøde sender vi altid en hilsen til Dronningen og vi har blandt andet inviteret Dronningen til alle vores landsstævner og til oplevelser med DGI Verdensholdet,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Senest overværede H.M. Dronningen åbningen af DGI Landsstævne i Aalborg i 2017. Kongeskibet Dannebrog lå til kaj i Nørresundby, og Dronningen blev sejlet over Limfjorden i chalup til Honnørkajen, hvor hun i det regnvåde vejr spadserede hen til tilskuerpladserne ved Landsstævnets åbningsshow.

Dronningen og prins Henrik deltog også i åbningen af Landsstævnet i Holbæk i 2009, hvor de kørte i karet ind på Landsstævnestadion.

Dronningen blev protektor, da DGI blev dannet i 1992

DGI blev dannet i 1992 som en sammenlægning af de to organisationer DDSG&I og DDGU, og Dronningen blev protektor for DGI i forlængelse af sammenlægningen. Inden 1992 var Dronningen protektor for DDSG&I.

Leif Mikkelsen var formand for DGI fra 1992-2001 og fortæller, at H.M. Dronningen har fulgt DGI tæt.

”Dronningen har overværet flere landsstævner og oplevede også Verdensholdet og var virkelig begejstret. Det betød, at Hoffet spurgte, om Verdensholdet i 1996 ville deltage i et statsbesøg hos Nelson Mandela i Sydafrika. Vi havde ikke et Verdenshold på det tidspunkt men samlede gymnaster fra det tidligere hold, som var med. Det var stort,” siger Leif Mikkelsen.  

I 1997 skulle Dronningen have indviet DGI Byen i København, men måtte overlade opgaven til Prins Henrik. I stedet deltog Dronningen i indvielsen af Vandkulturhuset i DGI Byen i 1999.

I 2001 var Verdensholdet en del af Regentparrets officielle besøg i Slovenien, dette som følge af en gave fra DGI til organisationens protektor.

Og da H.M. Dronningen i 2010 fyldte 70, arrangerede DGI og DIF sammen med Aarhus Kommune et festligt fødselsdagsshow på NRGi Park, hvor DGI Verdensholdet også deltog.

Læs også: DGI ønsker H.M. Dronningen tillykke med regeringsjubilæet i .

Spontan tale til Landsstævnet i 1994

Stærkest i Leif Mikkelsens erindringer om Dronningen står Landsstævnet i Svendborg i 1994.

”Dronningen plejede at overvære landsstævnet, men i Svendborg valgte Dronningen at gå til mikrofonen. Det var et fantastisk øjeblik, hvor hun formåede at fange stemningen og det alle deltagere følte, nemlig at det havde været et fantastisk stævne,” fortæller Leif Mikkelsen.  

Det var ikke planlagt, at Dronningen skulle tale ved landsstævnets afslutning, det skete spontant.

”Jeg havde spurgt Hoffet, om Dronningen ønskede at tale, men jeg havde ikke fået noget svar. Til slut under afslutningen sagde jeg ”Deres Majestæt, Deres vogn skal komme, men det er en mulighed for at sige noget til deltagerne”. Hertil svarede Dronningen ”Så skal det da være, inden vognen kommer” og så guidede jeg hende ned til mikrofonen. Alle lyttede efter, man kunne høre en knappenål falde til jorden. Det var helt fantastisk,” siger Leif Mikkelsen.

Dronningen: En meget stor oplevelse

I sin tale sagde Dronningen blandt andet:

"For Prinsen og jeg har det været en meget stor oplevelse at komme her i dag og få et lille hjørne med af Landsstævnet i Svendborg. Vi mærker, at der er en stemning, som er helt uforlignelig. At alle har haft nogle herlige dage sammen, hvor de har kunnet vise, hvad de kunne og oplevet, hvor godt det er at være mange sammen."

Efter talen fulgte DGI’s formand Dronningen gennem menneskemængden tværs over Landsstævnestadion. En forrygende afslutningen på en dag, hvor Regentparret gik i land fra Kongeskibet Dannebrog på Svendborg Havn og spadserede gennem bymidten. Herefter prøvede Prins Henrik at skyde med pistol på skydebanen, og både Prinsen og Dronningen var aktive på petanque-banen.

Nytårstale med fokus på frivillige

I forbindelse med Dronningens sidste nytårstale, der blev regentens sidste, har kulturminister Jakob Engel-Schmidt har hyldet Dronningen som kulturens dronning. Og i en tidligere nytårstale fra 31. december 2022 har H.M. Dronningen sat fokus på, at mange har sport og idræt som en vigtig del af deres liv. 

”Mange dyrker idræt i den lokale klub eller forening, hvis eksistens er båret af et stort engagement hos ledere, trænere og mange frivillige. Det kræver vedholdenhed, gejst og hjerteblod. Mange timer går med planlægning og forberedelse, og når det hele bliver skudt i gang, er det den store forløsning,” sagde Dronningen.

I den forbindelse nævnte Dronningen også den store succes med Royal Run:

”Hvert år stiller flere og flere op til Royal Run – det, der begyndte som en fejring af Kronprinsens 50-års fødselsdag, er nu blevet en gentagen begivenhed, der begejstrer folk i hele landet.”  

Royal Run og en aktiv familie

Næste Royal Run løber af stablen 2. pinsedag 2024, og før nytår kunne alle fem løbsbyer melde udsolgt.

”Med Royal Run har vi oplevet en meget aktiv kongelig familie. Både Kronprinsen, Kronprinsessen og de fire prinser og prinsesser har deltaget i Royal Run med smil og begejstring,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Og i forbindelse med Kronprinsens 50-års fødselsdag fremhævede Kronprinsessen i sin tale Kronprinsens passion for idræt og sport.

”Det vidner om et kommende Kongepar og en familie, der sætter pris på de aktive fællesskaber, som gavner trivsel og sundhed i hverdagen og til fest,” siger Charlotte Bach Thomassen.