Trænernes førsteprioritet er, at børnene har det sjovt

Over 87 procent af børne- og ungetrænere arbejder aktivt med at styrke trivslen. Og mange vil gerne arbejde endnu mere med det, viser DGI-undersøgelse.

Langt de fleste børne- og ungetrænere gør allerede en aktiv indsats for at styrke trivslen på holdene, og mange vil gerne gøre endnu mere. Det fremgår af to spørgeskemaundersøgelser, som DGI har gennemført med besvarelser fra 1585 trænere og 724 foreningsformænd.

88 procent af børnetrænerne og 87 procent af dem, der træner unge, svarer, at de i meget høj eller i høj grad gør en aktiv indsats for at styrke trivslen på deres hold. Under to procent gør i mindre grad eller slet ikke en indsats for trivslen.

67 procent af børne- og ungetrænere vil gerne arbejde endnu mere med at styrke trivslen. Undersøgelsens resultater er vigtige, siger Maja Holm som er afdelingsleder for børne- og ungeområdet i DGI.

”Det er meget glædeligt og vigtigt, at så stor en andel af børne- og ungetrænerne har fokus på trivsel. De fleste børn og unge i Danmark har det godt, men vi lever i en tid, hvor et stigende antal børn og unge mistrives. I DGI er vi klar til at understøtte både trænere og ledere med konkrete værktøjer, der kan styrke trivslen blandt børn og unge. For dét, at børn og unge trives på deres hold, er afgørende for, at de har lyst til at komme igen,” siger Maja Holm.

Sjov og fællesskab er vigtigst

I undersøgelsen har trænerne rangeret, hvad deres vigtigste fokus er. Her er førsteprioriteten, at børnene har det sjovt. Herefter kommer, at børnene lærer at indgå i et fællesskab, og så at børnene bliver bedre til idrætten.

”Vi ved, at det øger børn og unges trivsel at have det sjovt og være med i et fællesskab. Samtidig skal trænerne have fokus på, hvad der motiverer børnene. Idræt skal være et frirum, hvor der ikke er fokus på resultater eller på at være perfekt,” siger Maja Holm.

Idræt skal være et frirum, hvor der ikke er fokus på resultater eller på at være perfekt

Maja Holm, afdelingsleder i DGI

98 procent af formændene mener, at dét at være aktiv i en idrætsforening øger børn og unges trivsel, mens 95 procent mener, idrætsforeninger er et frirum for børn og unge.

Inklusion og forældresamarbejde er en trænerudfordring

Når det kommer til spørgsmålet om, hvad der kan være svært som træner, lyder svarene, at det kan være svært at organisere en træning, der tager hensyn til alle børns behov – også dem der skaber uro.

Derudover kan forældre forstyrre og skabe udfordringer for trænerne, men generelt oplever trænerne, at forældrene har tillid til dem.

Om DGI's undersøgelser

  • 585 trænere og instruktører i idrætsforeninger i DGI har besvaret spørgeskemaet, der blev sendt ud i januar 2023. De fleste respondenter er gymnastikinstruktører. 75 procent af respondenterne er trænere for børn under 13 år
  • 724 formænd har besvaret en lignende spørgeskemaundersøgelse i oktober-november 2022