Vi skal sikre børn og unges adgang til fællesskaber trods COVID-19

Unge var den aldersgruppe, der blev hårdest ramt af ensomhed under corona-nedlukningen. Det skal vi tage alvorligt og gøre noget ved, mener DGI.

Det er ikke let at spille fodbold og dyrke fællesskabet, hvis klubben er lukket ned. Mange børn og unge oplevede ensomhed under corona-nedlukningen. Arkivfoto: Bo Nymann

Corona-nedlukningen i foråret - og de fortsatte lokale nedlukninger og begrænsninger af dagligdagslivet i efteråret - har ikke bare betydet et midlertidigt farvel til arbejds- eller skolelivet som vi kender det. Det har også betydet, at fritidslivet og de steder, hvor vi normalt dyrker fællesskabet, har været vingeskudt. Det har betydet et goddag til hjemmearbejde, mere tid inden for hjemmets fire vægge men desværre også til mere ensomhed for mange.

Unge hårdt ramt

Unge var den aldersgruppe, der blev hårdest ramt af ensomhed under corona-nedlukningen. For mange børn og unge vil den gradvise genåbning betyde, at relationer genoptages, og at ensomhedsfølelsen mindskes eller forsvinder. Men for nogle børn og unge vil ensomheden trække længere spor.

Ensomhed under COVID-19

  • 6 procent af de 11-20-årige har ikke været i kontakt med deres klassekammerater under nedlukningen
  • 12 procent oplever, at de ikke har nogen at snakke med om, hvordan de har det
  • 20-32 procent af de 16-24-årige har følt sig ensomme under nedlukningen mod normalvis 10-14 procent
  • Blandt de 16-17-årige var det 32 procent, der følte sig ensomme under nedlukningen

Kilder: Børns Vilkår (2020): Om unges bekymringer, savn og skolegang under lockdown ; Københavns Universitet (2020)

Det skal vi tage seriøst og gøre noget ved - og derfor er de anbefalinger, der i dag er kommet fra partnerskabet for udsatte børn og unge under COVID-19, også af afgørende betydning.

"Det er vigtige anbefalinger, som vi i DGI har bidraget til og bakker op om. I DGI arbejder vi hver dag på at skabe stærke, inkluderende fællesskaber for børn og unge, blandt andet i partnerskaber som her," siger formand i DGI Charlotte Bach Thomassen.

7 anbefalinger fra partnerskab

Partnerskabet for udsatte børn og unge under Covid-19 er nedsat af regeringen og Folketinget i april 2020 for at sikre trivsel og modvirke ensomhed blandt udsatte børn og unge i tiden med corona. Partnerskabet består af 34 deltagere på tværs af sektorer, som alle arbejder for eller med udsatte børn og unge.

Arbejdet har blandt andet ført til syv anbefalinger til Christiansborg og et opråb i Kristeligt Dagblad.