Sådan bliver I certificeret

Gennemgå fire moduler i løbet af et halvt år og bliv klædt på til at tilbyde børnene en aktiv hverdag. Det tager samlet set et år, hvor der også er fokus på personalets praktiske erfaring med aktiviteter og redskaber.

Personalet gennemgår et udviklingsforløb, der er sammensat i samråd med konsulenten fra DGI.

Forløbet giver personalet de kulturelle og faglige forudsætninger der betyder, at personalet kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af børnenes hverdag.

Udviklingsforløbet

Modul 1 - DU er rollemodel

 • Et fælles sprog – en fælles forståelse
 • Kroppen som omdrejningspunkt
 • Den voksne som rollemodel – vi gør det, vi siger
 • Balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed

Modul 2 - Bevægelsespolitik – sådan gør vi!

 • Udarbejdelse af en bevægelsespolitik
 • Hvad vil I gerne være kendt for, hvad er jeres mål og succeskriterier?
 • Skab fælles kropserfaringer

Modul 3- Motorisk udvikling – slip legen fri

 • Slip legen fri
 • Børns motoriske udvikling
 • Iagttagelser af børns leg

Modul 4 - Skal vi lege?

Valg og udvikling af aktiviteter

 • Kognitive, mentale, fysiske og sociale faktorer
 • Planlægning og afprøvning af aktiviteter 

Modul 5 Samarbejde på tværs – vi lærer af andre

 • Planlægning af aktiviteter
 • Samspil mellem forældre, pædagoger og foreningsfolk
 • Idrætterne på besøg i børnehaven
 • Børnehaven på besøg hos idrætterne

Praktisk omkring forløbet

Hele forløbet varer cirka ét år. De fem moduler skal gennemføres indenfor det første halve år. Det sidste halve år er en ”arbejdsperiode”, hvor teori, redskaber og aktiviteter skal afprøves i praksis.

Hele personalegruppen skal deltage i udviklingsforløbet.

Et forløb har en fast samlet pris. Kontakt din lokale DGI landsdelsforening for mere information.

Er det noget for jer?

Vil I sætte mere fokus på leg og bevægelse i jeres institution og styrke børnenes fortrolighed med deres kroppe? Tag fat os og hør nærmere!