Bliv certificeret DGI Dagplejer

Er du privat eller kommunal dagplejer, så kan du få inspiration til at få mere idræt, leg og bevægelse ind i din hverdag som dagplejer for de mindste

Undersøgelser viser at det er vigtigt at introducere børn for fysisk aktivitet så tidligt som muligt, så de bliver fortrolige med deres krop og oplever glæden ved at bevæge sig. Det er med til at skabe en god trivsel og et højt selvværd, som på længere sigt vil gavne børnene socialt og fagligt.

Derfor har DGI skræddersyet et certificeringsforløb til dig, der er dagplejer. 

Hvorfor er det en god ide at blive DGI Dagplejer?

Med en DGI Certificering, får du inspiration og værktøjer til at udfordre og stimulere de mindste børn gennem fysisk leg, motorik og bevægelse.

 

Som DGI Dagplejer sætter du nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succes i hverdagen på tværs af livet i dagplejen, familien, fritiden og eventuelt foreningslivet.

Du kommer til at sætte et aftryk på børnenes sunde fremtid. Når de får positive oplevelser med idræt - individuelt og i fællesskab - motiverer det dem til at være aktive videre i livet.   

Den bedste måde, et barn kan udvikle sig på, er gennem leg. Når børn eksperimenterer, er deres motivation til at lege og bevæge sig det bærende element.

Anne Brodersen, bevægelseskonsulent

Hvordan bliver du DGI Dagplejer? 

Alle dagplejere kan blive certificeret som DGI Dagplejer. Den vigtigste forudsætning er, at du har lyst til, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af børnenes hverdag.

Men du vil ikke være alene om at skubbe til glæden ved bevægelse. Det er centralt i certificeringen, at forældrene også er rollemodeller for børnene. Derfor skal du blandt andet igangsætte nye aktiviteter som kan udvikle den måde du og dine omgivelser normalt ser dit dagplejetilbud på og hvordan du i hverdagen bevæger børnene, med henblik på at ændre hverdagspraksis.

Hvor lang tid tager det?

For at du kan blive certificeret DGI Dagplejer skal du gennemføre fem moduler som tager cirka et år. Forløbet kan tilpasses sammen med din lokale DGI konsulent.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis og et par af modulerne foregår typisk hjemme hos dig, så underviseren kan analysere mulighederne for at udnytte faciliteterne inde og ude bedst muligt. På de øvrige moduler tilstræber vi at samle flere dagplejere, så I kan sparre sammen på tværs, og her opretter vi en legegruppe, så børnene også kan være med.