Aktivitetsudvalg i DGI Petanque

Formål

Arbejdsgruppen skal sikre, at DGI Petanques Landsdækkende arrangementer, henholdsvis Landsmesterskaber, Landspetanquestævne og ferielejre hele tiden udvikles og følger tidens behov. DGI’s Landsdækkende arrangementer skal kunne tilbyde petanquespillere konkurrence, læring, begejstring og fællesskab.

Ansvarsområde og kompetencer

Ansvarsområderne og arbejdet med disse kan prioriteres afhængig af, hvilke ressourcer og kompetencer der findes i gruppen. Ekstern viden eller evidens kan indhentes.

  • Videreudvikle DGI Petanques Landsdækkende arrangementer
  • Afvikling af DGI Petanques Landsdækkende arrangementer
  • Opfølgning og evaluering af arrangementer med henblik på læring og viden

Arbejdsform

Arbejdsgruppen holder møder efter behov, og påtager sig konkrete opgaver i tæt samspil med idrætsledelsen og administrationen.

Der afholdes løbende online møder i arbejdsgruppen. Der udarbejdes et kort referat fra disse møder, som gøres tilgængelig via mimer.dgi.dk

Gruppen giver minimum én gang om året en status på et af DGI Petanques Formandsmøder.

Medlemmer

Gruppen sammensættes ud fra interesse og kompetencer. Idrætsledelsen udpeger en tovholder.

Referater af møder i aktivitetsudvalget

2022

Referat af møde d. 03/10

Referat af møde d. 18/8