Kursus- og uddannelsesudvalg i DGI Petanque

Formål

Arbejdsgruppen skal sikre, at DGI Petanque tilbyder uddannelse til trænere og instruktører. DGI Petanque skal uddanne trænere og instruktører, så de kan være med til at tiltrække, fastholde og udvikle Petanquespillere - og derigennem hjælpe klubberne. DGI Petanque skal kunne tilbyde uddannelse til alle. Uanset om man lige er begyndt eller har ambitioner på andre niveauer.

Ansvarsområde og kompetencer

Ansvarsområderne og arbejdet med disse kan prioriteres afhængig af, hvilke ressourcer og kompetencer der findes i gruppen. Ekstern viden eller evidens kan indhentes.

  • Udvikling af DGI Petanque kurser og uddannelser
  • Afvikling af kurser og uddannelser
  • Være opdateret på, hvad klubber efterspørger og har behov for
  • Opfølgning og evaluering af kurser med henblik på ny læring og viden
  • Igangsætte produktion af materiale og øvelser til DGI Trænerguiden
  • Være med til at fastlægge uddannelsesdage og inspirationsdage for trænere

Arbejdsform

Arbejdsgruppen holder møder efter behov, og påtager sig konkrete opgaver i tæt samspil med Idrætsledelsen for Petanque og administrationen.

Der afholdes løbende online møder i arbejdsgruppen. Der udarbejdes et kort referat fra disse møder, som gøres tilgængelig via mimer.dgi.dk

Gruppen giver minimum én gang om året en status på et af DGI Petanques Formandsmøder.

Medlemmer

Gruppen sammensættes ud fra interesse og kompetencer. Idrætsledelsen udpeger en tovholder.