Landsstævneudvalg for DGI Petanque

Formål

Arbejdsgruppen skal sikre, at Petanque under DGI’s Landsstævne hele tiden udvikles og følger tidens behov. DGI’s Landsstævne skal kunne tilbyde petanquespillere konkurrence, læring, begejstring og fællesskab.

Ansvarsområde og kompetencer

Ansvarsområderne og arbejdet med disse kan prioriteres afhængig af, hvilke ressourcer og kompetencer der findes i gruppen. Ekstern viden eller evidens kan indhentes.

  • Videreudvikle Petanque aktiviteter under Landsstævnet
  • Planlægge og afvikling af Petanque aktiviteter under Landsstævne
  • Opfølgning og evaluering af arrangementer med henblik på læring og viden


Arbejdsform

Arbejdsgruppen holder møder efter behov, og påtager sig konkrete opgaver i tæt samspil med idrætsledelsen og administrationen.

Der afholdes løbende online møder i arbejdsgruppen. Der udarbejdes et kort referat fra disse møder, som gøres tilgængelig via mimer.dgi.dk

Gruppen giver minimum én gang om året en status på et af DGI Petanques Formandsmøder.

Medlemmer

Gruppen sammensættes ud fra interesse og kompetencer. Idrætsledelsen udpeger en tovholder.