Corona-retningslinjer for Petanque

Opdateret 2. marts 2021

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund opfordrer til, at klubber følger myndighedernes retningslinjer og de udmeldte anbefalinger fra DGI, DIF og Firmaidrætten vedrørende udendørs aktiviteter.

Se de seneste retningslinjer.

Bemærk:

Da mange petanquespillere aldersmæssigt eller helbredsmæssigt befinder sig i risikogruppen, er det nødvendigt, at ALLE overholder de udmeldte retningslinjer. Dette er et fælles ansvar hos både klubber og medlemmer.

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund henviser derfor til de generelle retningslinjer fra myndighederne og anbefaler i øvrigt følgende retningslinjer til petanqueklubber.

Anlæg og faciliteter:

 • Klubber, der spiller på kommunale anlæg, skal være opmærksomme på de kommunale restriktioner og følge disse
 • Myndighedernes anbefalinger og restriktioner vedrørende brug af klubhuse, toiletter og øvrige faciliteter ændres løbende
 • Klubben bør holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer
 • Klubben er ansvarlig for, at informationsplakaten fra Sundhedsstyrelsen er tydeligt placeret, så den er synlig for alle, som spiller petanque på anlægget

Adfærd til klubaktiviteter:

 • Det er klubbernes eget ansvar at holde sig orienteret om myndighedernes restriktioner i forhold til antallet af forsamlede personer og at sikre at restriktionerne overholdes. Hvis I er i tvivl, opfordres I til at kontakte jeres lokale politimyndigheder
 • Al form for fysisk kontakt skal undgås, og myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand skal overholdes. Man kan overveje kun at benytte hver anden bane
 • Det anbefales, at man undgår sociale aktiviteter i forlængelse af den udendørs idræt
 • Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved opsamling af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op
 • Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise
 • Der anvendes ingen faste cirkler
 • Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne
 • Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter, heller ikke ved milde symptomer

Andet:

 • Klubben bør tage dens medlemssammensætning med i overvejelsen om hvordan de gennemfører klubbens aktiviteter. Klubben bør derfor være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen
 • Derudover bør ældre og andre medlemmer, som er i risikogruppen overveje, om de vil deltage i eventuelle petanqueaktiviteter
 • DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund følger regeringens og myndighedernes anbefalinger nøje. Vi holder jer løbende orienteret såfremt vores generelle holdning ændres

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund