Thomas Andersen valgt til formand for idrætsledelsen i DGI Petanque

Der er et stort potentiale i DGI Petanque og derfor var Thomas Andersen utrolig glad for at blive valgt til formand ved formandsmødet d. 29. oktober. Han ser frem til at arbejde med den strategiske idrætsledelse og styrke petanque på landsplan.

Ved formandsmødet i foråret trådte Thomas Andersen ind i idrætsledelsen som 1. suppleant. Her konstituerede idrætsledelsen sig midlertidigt frem til formandsmødet d. 29. oktober 2022, hvor Thomas Andersen nu er valgt som formand for det næste år. Udover denne post er den 39-årige petanquespiller også formand for petanqueudvalget i DGI Sydvest og en aktiv spiller i den lokale petanqueklub i Læborg.

Ser stort potentiale i DGI Petanque

Idrætsledelsen har det seneste år arbejdet med at styrke positionen idrætspolitisk. Dette har betydet, at man for et år siden ændrede strukturen i DGI Petanque og satte retning mod en strategisk idrætsledelse. Thomas Andersen uddyber:

” Der er blevet og bliver arbejdet med at skabe den optimale strategiske idrætsledelse, tilpasset de enkelte idrætter. Vi deler viden med hinanden på tværs af idrætter og ser på, hvad vi kan lære af hinanden. Dette er et vigtigt arbejde fremadrettet og som jeg ser frem til fortsat at deltage i samt det at arbejde med en styrkelse af petanques position i DGI og de prioriterede indsatser. Jeg ser et stort potentiale i DGI Petanque og håber vi kan sikre vores position samt udvikle mod nye mål for vores idræt.” lyder det fra Thomas Andersen.

Hovedbestyrelsen har ønsket en analytisk og strategisk tilgang til DGI’s arbejde med idrætsudvikling som en del af beslutningen om, hvilke idrætter DGI som organisation skal understøtte. I den forbindelse har Thomas svaret på, hvad der skal afgøre om en idræt kan være med i DGI. Du kan læse Thomas Andersens tanker om emnet lige her.