Generelle regler

Spilleregler i DGI Petanque § 1-4: Generelle regler

§ 1: Dannelse af hold

Petanque er en sport, hvor der spilles:

  • triple = 3 spillere mod 3 spillere
  • double = 2 spillere mod 2 spillere
  • single = 1 spiller mod 1 spiller I triple har hver spiller 2 kugler.

I double og single har hver spiller 3 kugler. Ingen anden spilleform er tilladt. I DGI kan man lave andre spilleformer. 

§ 2: Godkendte kugler

Petanque spilles med kugler, der er godkendt af Fédération Internationale de Petanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P), og som opfylder følgende kriterier:

  1. Kuglerne skal være af metal
  2. Kuglernes diameter skal være mellem 70,5 mm (min.) og 80 mm (maks.)
  3. Kuglernes vægt skal være mellem 650 g (min.) og 800 g (maks.), og fabrikat, mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og skal altid kunne læses. I turneringer for spillere til og med 11 år kan der benyttes kugler, der vejer 600 g og har en diameter på 65 mm. Det er dog en forudsætning, at de er fremstillet af en godkendt fabrikant
  4. Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for blyindlæg eller på anden måde være ændret efter fremstillingen af de godkendte fabrikanter. Det er især forbudt at efterbehandle dem for at ændre hårdheden.
    Dog må spillerens for- og efternavn eller initialer gerne være indgraveret. Det samme gælder forskellige logoer, initialer og akronymer, som opfylder fabrikantens specifikationer
  5. Ved DGI's stævner og turneringer tillades også de såkaldte weekendkugler, der kan have anden vægt og diameter. Kugler kan forsynes med farvemærkning af hensyn til genkendelighed.

§ 2a Sanktioner for ulovlige kugler

Se § 34

§ 3: Godkendte målkugler

Målkugler skal være af træ eller af et syntetisk materiale, der er forsynet med fabrikantens mærke og har gennemgået F.I.P.J.P.’s godkendelsesprocedure.

Diameteren skal være 30 mm (tolerance +/- 1 mm ).

Farvede målkugler er tilladte, men målkuglen må på intet tidspunkt kunne samles op med en magnet.

Ved DGI's stævner og turneringer er F.I.P.J.P.´s godkendelsesprocedure ikke nødvendig.

§ 4: Licenser

Ved DGI's stævner og turneringer kræves der ikke licens.