Målkugle

Spilleregler i DGI Petanque § 11-14: Målkugle

§ 11: Hvis målkuglen skjules eller flyttes

Hvis målkuglen i løbet af en omgang ved et uheld skjules af løv eller et stykke papir, fjernes dette.

Skulle den liggende målkugle flytte sig på grund af blæst eller banens hældning eller for eksempel ved et uheld af en person, spiller eller tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil eller dyr eller en genstand i bevægelse , lægges den tilbage på sin oprindelige plads, forudsat, at den var markeret. Dette gælder også, hvis målkuglen ved et uheld flyttes af en stævne- eller turneringsleder, spiller, tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil, et dyr eller en genstand i bevægelse.

For at undgå diskussion skal spillerne markere målkuglens placering. Protester angå- ende ikke markeret kugle eller mål-kugle kan ikke behandles. Hvis målkuglen flyttes under indvirkning af en kugle, der indgår i spillet, er den gyldig.

§ 12: Hvis målkuglen flyttes til en anden bane

Hvis målkuglen i løbet af en omgang flyttes til en anden bane, uanset om den er afmærket eller ej, er den spilbar, jf. dog § 9. Dette gælder ikke hvis der er dødlinjer mellem banerne. Spillere, som spiller efter denne målkugle, venter, hvis der ikke er plads, med at af-slutte omgangen, til de andre spillere har afsluttet deres påbegyndte omgang. Spillere, der berøres af anvendelsen af denne paragraf, må udvise tålmodighed og sports- ånd.

I den følgende omgang fortsætter holdene spillet på deres anviste bane, og målkuglen kastes igen fra det sted, hvor den blev flyttet, jf. dog § 7.

§ 13: Gældende regler, hvis målkuglen er ugyldig

Hvis målkuglen i løbet af omgangen er tabt, er der 3 muligheder:

  1. Begge hold har kugler tilbage. Omgangen spilles om
  2. Kun det ene hold har kugler tilbage. Dette hold tildeles ligeså mange point, som det har kugler tilbage
  3. Ingen af holdene har kugler tilbage. Omgangen spilles om

 

§ 14: Hvis målkuglen stoppes

  1. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af tilskuere eller stævne-/turneringsleder gælder dens stopposition
  2. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af en spiller på det tilladte spilområde, kan dennes modstander vælge at: a) Lade målkuglen ligge på sin nye plads. b) Lægge målkuglen tilbage på sin oprindelige plads c) Lægge målkuglen i forlængelse af en linje fra dens oprindelige til dens nuværende plads, dog højst i en afstand af 20 meter (15 meter for de yngste) og således, at den er synlig. Punkterne b) og c) kan kun komme i anvendelse, hvis målkuglens placering har været markeret. I modsat fald skal målkuglen blive på sin nuværende plads. Hvis en ramt målkugle af denne grund kommer ind i forbudt område, før den til sidst vender tilbage til spilleområdet, anses den for ugyldig, og de i § 13 anførte muligheder finder herefter anvendelse.