Point og måling

Spilleregler i DGI Petanque § 24-30: Point og måling

§ 24: Kortvarig fjernelse af kugler

Ved måling er det tilladt efter markering af placeringerne kortvarigt at fjerne de kugler og forhindringer, som ligger mellem målkuglen og de kugler, der skal måles. Efter måling lægges de fjernede kugler og forhindringer tilbage på plads. Hvis forhindringerne ikke kan flyttes, sker måling med passer.

§ 25: Opgørelse af point

Målingen påhviler den, som sidst har kastet en kugle, eller en medspiller. Modstanderne har stadig ret til at måle efter. Uanset rangordenen af de kugler, der skal måles, og tidspunktet i omgangen kan en stævne-/ turneringsleder spørges. Stævne-/turneringslederens afgørelse er endelig.

Målinger skal ske med egnede måleinstrumenter, og begge hold skal være i besiddelse heraf. Det er især forbudt at måle med fødderne. Spillere, der ikke overholder denne bestemmelse, kan straffes som anført i § 34.

§ 26: Hvis kugler fjernes

Det er forbudt at samle spillede kugler op før omgangen er afsluttet.

Når en spilleomgang er afsluttet, er enhver kugle, der samles op før optælling af point, ugyldig. Protester angående dette kan ikke behandles.

§ 27: Hvis en kugle eller målkugle flyttes

Hvis en spiller under måling flytter målkuglen eller en af de kugler, der skal måles, mister spillerens hold pointet. Hvis stævne-/turneringslederen under måling af et point rører eller flytter målkuglen eller en kugle, træffer denne en retfærdig afgørelse.

§ 28: Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen

Når de to kugler, der ligger nærmest målkuglen, tilhører en fra hvert hold og ligger i samme afstand fra målkuglen, er der 3 muligheder:

  1. Hvis de to hold ikke har flere kugler tilbage, er omgangen ugyldig, og målkuglen tilhører det hold, som i omgangen kastede målkuglen ud
  2. Hvis kun det ene hold har kugler tilbage, spilles disse, og holdet får lige så mange points, som det har antal kugler, der er nærmere målkuglen end modstanderens nærmeste
  3. Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når kun det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående punkt. Hvis der, efter at omgangen er slut, ikke ligger kugler tilbage på banen, er omgangen uafgjort.

 

§ 29: Fremmedlegemer på kugle eller målkugle

Ethvert fremmedlegeme, der har sat sig fast på målkuglen eller en kugle, skal fjernes før måling.

§ 30: Protester

For at kunne behandles skal eventuelle protester indgives til stævne-/turneringslederen. Protest kan ikke indgives, når spillet er slut. Hvert hold er selv ansvarlig for kontrol af modstanderholdet (licenser, kategori/klasse, spillebane, kugler osv.). DGI har ikke licenser.