Bevægelse avler glade og læringsmodne elever

Årre Børnecenter øger elevers læring og trivsel med sjov aktivitet i både undervisning, frikvarter, SFO og på emnedage. En mission, som er lykkes, fordi skolen er indrettet efter det og lærerne godt klædt på.

”Tolv.” Bolden svæver gennem lokalet og bliver grebet med et smil. ”Atten,” og så skifter bolden hænder igen. Selvom der er gang i en aktivitet, hvor en bold bliver kastet rundt, skriver skoleskemaet matematik, og i dag er det sekstabellen, der forfølger bolden fra hånd til hånd.

Læs også: Flere skoledage med idræt, leg og bevægelse

Bevægelse er nemlig en dybt integreret del af hverdagen på Årre Børnecenter i Vestjylland. I al slags undervisning implementeres bevægelse, og det har mange fordele

Årre Børnecenter

  • Et selvstændigt Børnecenter med 60 børnehavebørn og 131 skolebørn i 0.-6. klasse
  • 34 ansatte, der alle er efteruddannet i at integrere bevægelse i leg og læringsaktiviteter

”Vi oplever en større glæde hos børnene. De er mere undervisningsparate, deres koncentrationsevne bliver bedre, og de husker bedre,” siger Trine Møller, som er skoleleder på Årre Børnecenter.

Ifølge Børne- og Ungekonsulent i DGI Vestjylland, Charlotte Egede Frost, har Årre Børnecenter fat i den lange ende.

”Hjerneforskning slår fast, at bevægelse øger børn og unges trivsel og læring både fagligt, socialt og mentalt,” siger hun.

Omgivelser, der inviterer til bevægelse

Det er ikke kun i undervisningen, der er bevægelse. Også i frikvarteret, tiden efter skole og på bevægelsescentrede emnedage, skal børnene få lyst til leg og aktivitet.

”To timers idræt mere er ikke ensbetydende med mere aktive børn. Det er vigtigt, at lærerne kan lave aktiviteter, der er meningsfulde og får børn til at engagere sig.”

Charlotte Egede Frost Børne- og Ungekonsulent i DGI Vestjylland

Et topmotiverende, udendørs læringsmiljø understøtter Børnecenterets bevægelsesstrategi. Det består blandt andet af en stejl bakke, fodboldbaner, basketballbane, multibane og en lille skov, hvor børnene kan boltre sig.

”Både elever og personale elsker ’kaninbakken’, en kæmpestor bakke, hvor eleverne får lov at tonse op og ned og får brændt en masse krudt af. Kombinationen af bevægelse og høj puls er med til at sætte fokus på det enkelte barns fysiske og mentale sundhed. Efterfølgende er det lettere at deltage i en mere stillesiddende aktivitet,” fortæller Trine Møller, der er skoleleder.

I forlængelse af skolen ligger Byens Rum, som er et samskabelsesprojekt mellem Årre Børnecenter, Årre Boldklub og Årre borgerforening.

Læs også: Sådan får du mere bevægelse ind i dit barns institution

Byens Rum er et aktivitetsmekka med tarzanbaner, pumptrackbane, skaterrampe, bordtennisborde, klatrestativer, gynger og sansehaver. Både børnehaven og skolen bruger området hver eneste dag i de forskellige læringsaktiviteter.

Byens Rum er tilegnet alle borgere i byen og er blevet en til gennem fondsmidler for 4,3 millioner. Derudover er der også investeret en masse frivillige timer i projektet.

Bevægelseskasser til fri afbenyttelse

Skolen har desuden etableret et fælles bevægelsesrum med forskellige bevægelseskasser til fri afbenyttelse af underviserne.

’Dansk indskoling’ står der på en kasse, som giver mulighed for at facilitere en bevægelsesaktivitet, der spiller ind i det faglige mål og samtidig sætter den kropslige dannelse i fokus.

”To timers idræt mere er ikke lig med mere aktive børn. Kommer man altid sidst, har det måske endda modsatte effekt. Det er vigtigt, lærerne har et fokus på kropslig dannelse og laver meningsfulde aktiviteter, som får børn til at engagere sig. Her kan Årre Børnecenter noget særligt,” siger Charlotte Egede Frost Børne- og Ungekonsulent i DGI Vestjylland.

Et andet værktøj underviserne bruger, når der er brug for en pause i undervisningen, er et ’brain brake’. Det er en lille, kort afbrydelse, hvor eleverne kommer op af stolen og er fysisk aktive.

Hvis de øver forholdsord i engelsk kan det være, at eleverne kravler op på deres stol, under den, står ved siden af den eller bag ved den.

”Et brain brake giver fornyet energi. Børnene får frisk ilt til hjernen, gang i kroppen og bliver læringsparate på ny,” siger Trine Møller, som er skoleleder.

Læs også: Sådan får du idræt ind i klasselokalet

Bevægelse er en naturlig del af hverdagen

Årre Børnecenter er DGI-certificeret og har et velfungerende samarbejde med DGI. Hvert år bliver personalet på skolen recertificeret og efteruddannet i at integrere bevægelse i den pædagogiske praksis.

En DGI certificering giver:

  • Fokus på idræt, trivsel og læring
  • Idræt og bevægelse integreres i undervisningen
  • Konkrete værktøjer til at planlægge/afvikle bevægelsesaktiviteter
  • Målrettede bevægelsestilbud, der matcher børns alder og færdigheder
  • Efteruddannelse af lærere og pædagoger
  • Recertificering hvert år

Bliv DGI certificeret skole eller institution

Det betyder, at personalet naturligt indtænker bevægelse i løbet af børnehave- og skoledagen.

Ledelsen har sammen med DGI fokus på at facilitere vidensdeling blandt medarbejderne.

Det sker i teams og på personalemøder, hvor den enkelte medarbejder kan bruge erfaringer fra gruppen til at gøre sin egen undervisning bedre.

Desuden har fællesbestyrelsen valgt at Årre Børnecenter skal være mobilfri.

Det har øget børnenes aktivitetsniveau, og særligt eleverne i mellemtrinnet er blevet mere aktive udendørs i frikvarterer.