Bevægelse giver hjernen et break

Projekt KICK giver sved på panden, øget fokus i undervisningen og bedre fællesskab i klassen for elever og lærere på dyrepasseruddannelsen i Roskilde. Opskriften derpå? Masser af bevægelse og sjov leg!

Hvis ikke vi trives, så kommer vi ikke i skole, så der skal fokus på bevægelsesaktiviteter, som er fællesskabskabende, fordi det kan understøtte trivslen og dermed minimere frafaldet, siger projektkonsulent, Kit Frølig Foto: Andreas Brandrup Elkjær, INSP Media (arkivfoto)

Husker du muren? Øjeblikket, hvor klappen går ned, hjernen slukker og der er lukket for lagring af mere viden på alle hylder?

”Det er dokumenteret, at der er grænser for, hvor meget vi kan lagre ad gangen. Hjernen har simpelthen brug for et break ind imellem, så den bliver klar til at lære nyt," siger Kenneth Grant, underviser på dyrepasseruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. 

Og hvad gør man så som underviser, når der bliver blank skærm på alle kanaler?

"Vi laver et aktivitetsbreak – et break for hjernen! For hvis vi får rørt os, måske endda får lidt puls på, så øges evnen til at kunne koncentrere sig, der er større energi i klasserummet, der bliver udløst et smil og et grin mellem eleverne – og fokus er tilbage,” siger Kenneth Grant. 

Han har arbejdet med projekt KICK på erhvervsskolen det seneste år for at få et effektivt læringsmiljø og et boost til klassefællesskabet

Læs mere om, hvordan KICK får mere bevægelse ind på din erhvervsskole.

Meget mere fællesskab

Bevægelse udløser endorfiner. Men sved på panden er langt fra det eneste mål med projekt KICK, ifølge projektkonsulent på DGI Skoler og Institutioner, Kit Frølig: 

"Vi har fokus på bevægelsesaktiviteter, som er fællesskabskabende, fordi det kan understøtte trivslen og dermed minimere frafaldet. For hvis ikke vi trives, så kommer vi ikke i skole," forklarer Kit Frølig. 

"Bevægelsesglæde er helt central. Glæden er der, hvor man er tilstede og med i det flow, hvor man synes det er sjovt. Og du mærker den der gode følelse i kroppen og går glad derfra,” siger Kit Frølig.

En krop, der holder hele livet

På Roskilde Tekniske Skole har man i flere år haft fokus på bevægelse og idræt i og udenfor skoletiden. Det har de, fordi de kan se effekten af det. 

Jeg har aldrig set de unge i bevægelsesaktiviteter, uden at de har grinet

Kenneth Grant, underviser på dyrepasseruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole

"Jeg har aldrig set de unge i bevægelsesaktiviteter, uden at de har grinet. Det er nemlig det, det gør ved os – det udløser noget glæde mellem mennesker," siger Kenneth Grant.

I modsætning til eksempelvis kontoreleven, er mange erhvervsuddannelser præget af bevægelse: gang, løft, sving, styrke og stræk. Men kroppen skal holde hele livet, og det kræver, at man ruster den til opgaven. 

"Vi snakker meget om, hvordan arbejdet belaster kroppen. Derfor er det vigtigt at være smidig, stærk, have en god balance og eksplosiv styrke som dyrepasser," siger  Kenneth Grant.  

Få mere bevægelse ind i din undervisning:

  1. Bevægelsesaktiviteter kan konkretisere den teoritunge undervisning.
  2. Hvis vi sidder ned og har teoriundervisning, så slukker hjernen på et tidspunkt. Ved at komme op og stå og bevæge sig, bliver hjernen vækket og det betyder, at bevægelse understøtter læring.
  3. Husk på, at eleverne skal være i erhvervet i mange år, måske hele livet. De skal blive bevidste om, at de skal styrke og vedligeholde en stærk og skadesfri krop.
  4. Bevægelse er mange ting i fagfaglig sammenhæng. Det behøver ikke være høj puls. Det skal give mening og kobles med den øvrige undervisning.
  5. Det er fællesskabsskabende at bevæge sig sammen. Netop det element er særligt vigtigt, fordi vi ser et større frafald på erhvervsskolerne.

- Kit Frølig, projektkonsulent i DGI Skoler og Institutioner