Corona - hvad anbefaler DGI?

Der er grønt lys til både indendørs og udendørs idræt. Hold øje med retningslinjerne.

Både indendørs og udendørs idræt kan afvikles i idrætsforeningerne, når retningslinjerne følges. Foto: Bo Nymann (arkiv)

Der grønt lys til meget mere idræt – både indendørs og udendørs.

DGI, DIF og Firmaidrætten opdaterede i juni sine retningslinjer, så der nu er endegyldigt grønt lys til idræt ude og inde. Det skete, efter Folketingets parter besluttede, at forbuddet mod indendørs idræt skulle ophæves. 

Det er tilladt at afvikle kampe, ligesom klubhuse og omklædningsfaciliteter igen kan benyttes.

Hold fast i idrætsaktiviteterne - men undlad sociale aktiviteter 

Børn, unge og voksne kan på alle måder fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

I lyset af, at smittespredningen stiger blandt børn og unge, udsendte undervisningsministeren 23. september en besked til skoler og forældre med opfordring til at undgå yderligere smittespredning.

Men ordlyden i beskeden er desværre blevet misforstået af en del forældre, og DGI og idrætsforeningerne har eksempler på, at det har givet forvirring om, hvorvidt børn og unge skal undgå fritidsaktiviteter. 

Det skal de ikke, præciserer DGI. Træning og idrætsaktiviteter i idrætsforeningerne er - med respekt for de gældende Corona-retningslinjer - vigtig at fastholde.

24. september slog ministeren fast, at beskeden ikke handlede om at undgå idræt i foreningslivet, men om at undgå sociale aktiviteter.  

Og det bakker DGI op om. DGI opfordrer idrætsforeningerne til at udskyde eller aflyse sociale arrangementer for at undgå smittespredning.

Antallet af unge Covid-19 smittede stiger, og derfor opfordrer DGI også trænere og ledere til at tage snakken med unge om at undgå sociale aktiviteter udenfor foreningsregi.

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt

Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter

In English? Retningslinjerne er oversat til engelsk af den internationale breddeidrætsorganisation ISCA 

Færre må samles

18. september kom regeringen og myndighederne med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 

Det betyder blandt andet:

  • I hele landet er forsamlingsforbuddet nu på max. 50 personer (gælder foreløbig frem til 4. oktober).
  • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. Læs om alle tiltagene her
  • Max 50-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager.
  • 50-reglen gælder ikke for fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år, og den gælder ikke for f.eks. børnehaver og skoler, heller ikke de arrangementer for børnehaver og skoler, som foreninger står for.
  • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, er glad for, at de 6.400 foreninger i DGI er i gang igen efter nedlukningen i foråret.

”Vi har alle savnet de aktive fællesskaber, og derfor er det rigtig godt at komme i gang igen. Men vi skal passe godt på hinanden, og man skal passe på sig selv, så hvis man er i en risikogruppe, så skal man blive hjemme,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er samtidig meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysningerne har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

En politisk aftale fra 28. august betyder, at der er en ny hjælpepulje på vej til økonomisk trængte idrætsforeninger.

DGI og DIF modtager cirka mio. 74 kr., som skal fordeles blandt lokale idrætsforeninger mv. De nærmere kriterier er pt ikke fastlagt, og puljen er endnu ikke åben for ansøgninger.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en 

Senest opdateret 24.september kl. 10:10.