DGI jubler over flere penge til idrætsfaciliteter i København

Regeringens hovedstadsudspil giver København og Frederiksberg kommuner lov til at bygge flere idrætsfaciliteter. Det er utroligt vigtigt for børn og unges trivsel og de lokale fællesskaber, lyder det fra DGI.

København har fået mange nye boliger og mange børnefamilier, men der er ikke blevet bygget idrætsfaciliteter til at imødekomme behovet. Foto: Jens Astrup

DGI er begejstret over et nyt udspil fra regeringen, der giver Københavns og Frederiksberg Kommuner mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030. Det skal bane vejen for eksempelvis flere idrætsfaciliteter, fodboldanlæg og svømmehaller.

”Regeringens udspil er helt afgørende for udviklingen af idrætsforeningerne i Hovedstadsområdet og en forudsætning for stærke aktive fællesskaber for børn, unge og voksne. I DGI har vi i mange år efterlyst bedre muligheder for særligt København og Frederiksberg til at investere mere i idrætsfaciliteter, fordi kommunerne halter markant efter landsgennemsnittet,” siger Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI.

I dag betyder manglen på idrætsfaciliteter i København blandt andet, at langt færre børn og unge er med i en idrætsforening end i resten af landet, ligesom mange idrætsforeninger har store udfordringer med ventelister. Det truer folkesundheden og bremser de lokale fællesskaber.   

1 mia. kr. til flere idrætsfaciliteter

Regeringen forslår i sit udspil, at der afsættes en ramme til et markant løft af idrætsfaciliteterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner, som får som får mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030.

I DGI Storkøbenhavn glæder formand Peder Nedergaard sig derfor over udsigten til i et tæt samspil med idrætsforeninger og Københavns- og Frederiksberg Kommuner at pege på de bedst mulige rammer for danskernes lokale fællesskaber:  

”Det er en afgørende løftestang for udvikling af foreningsidrætten, som Regeringen kommer med. Mange af vores foreninger i København og på Frederiksberg bokser hver dag med facilitetsmangel og ventelister. Med dette udspil kan vi år for år udvikle foreningernes muligheder for at få flere børn, unge og voksne med. Det vil vi arbejde benhårdt for at få realiseret,” siger Peder Nedergaard.

DGI har advaret gennem flere år

DGI har gennem flere år advaret mod konsekvenserne af et stramt anlægsloft, der har været blandt årsagerne til, at der ikke blev bygget flere idrætsfaciliteter i København trods den store efterspørgsel.

Behovet er vokset yderligere efter corona-krisen, hvor særligt børn og unge har oplevet dårligere mental trivsel. Her er stærke aktive fællesskaber i hverdagen afgørende for en genstart af det gode børne- og ungdomsliv.

Og behovet for flere idrætsfaciliteter bliver ikke mindre de kommende år. Indbyggertallet vokser med 26.000 flere børn og unge under 18 år inden år 2035.   

DGI er også bekymret for, at de børn og unge på kanten af samfundet, der i forvejen har det sværest, kommer endnu længere væk fra foreningsfællesskaberne i København, når der ikke er tilstrækkeligt med faciliteter.

Fakta om idræt i København

  • København er den kommune i Danmark, hvor der er færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger. Kilde: Idrættens Analyseinstitut.
  • Markant færre københavnere er medlem af en idrætsforening ned i resten af landet. Kilde: Medlemstal fra DGI og DIF.
  • Det er i København, at idrætshallerne bliver brugt mest i Danmark. I København er hallerne booket 97 procent af tiden og benyttet 79 procent. Svømmehallerne er booket 96 procent af tiden og benyttet 81 procent. Kilde: SDU: ”Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed.”

Ventelister er et stort problem i idrætsforeninger i København

En undersøgelse, DGI Storkøbenhavn foretog i 2018 blandt 1200 forældre i København viste:

  • 72 procent af forældrene har oplevet, at det var vanskeligt at melde deres børn ind i en idrætsforening.
  • 56 procent har oplevet, at deres barn/børn står eller har stået på venteliste til en idrætsforening. 
  • 62 procent mener, at ventelister for børn til idrætsforeningerne er et problem, der skal løses politisk.
  • 69 procent savner nogle andre eller flere idrætstilbud til et eller flere af deres børn i Københavns Kommune