KICK er en kommunal succes i Aalborg

KICK øger trivslen, giver bedre fællesskab og en unik indsigt i idrættens glæder for erhvervsskolerne i Aalborg Kommune. Samarbejdet med DGI er en nem og hurtig måde at få idræt, sammenhold og struktur ind i erhvervsuddannelserne i kommunen.

"Eleverne bliver hurtigere rystet sammen og kan samarbejde hurtigere og bedre," siger Sanne Fremlev, som er foreningsplaymaker og projektkoordinator i Aalborg Kommune. Her prøver SoSu Nord-elever kræfter med kampsport. Foto: Sjort ApS – Thomas Sinkbæk

Aalborg Kommune har været en del af KICK-konceptet siden 2019, og over 45 skoleklasser har fået idræt, latter og sammenhold ind i den daglige skolegang. I Aalborg Kommune mener foreningsplaymaker og projektkoordinator, Sanne Fremlev, at KICK giver unikke muligheder for at integrere unge i idrættens verden.

"Der er ikke idræt i forvejen på erhvervsskolerne, men med KICK får vi en nem og håndterbar måde at arbejde med idræt og bevægelse for både kommunen og skolerne. De unge får en fast struktur med de mange gode eksterne specialister, der tilfører idræt til skoledagen på erhvervsskolerne. Det er en hurtig og holdbar måde for kommunerne for at implementere idræt på erhvervsskolerne," fortæller hun, og fremhæver fordelene ved KICK:

Eleverne bliver hurtigere rystet sammen og kan samarbejde hurtigere og bedre

Sanne Fremlev, foreningsplaymaker og projektkoordinator ved Aalborg Kommune

"Vi havde en underviser på tømreruddannelsen, der var bekymret for, at der var taget 24 værkstedstimer ud på grund af KICK, men det var netop KICK-holdet, der var hurtigst færdige med det hus, de skulle bygge. Underviseren observerede, hvordan elevernes samarbejdsevne var langt bedre end øvrige hold, og det tilskriver han KICK," fortæller Sanne Fremlev.

Ny kobling mellem erhvervsskoler og Ungebyråd

Samtidig er trivsel i skolen et vigtigt parameter for Aalborg Kommune, og også her, giver KICK stor mening. 

"Fra kommunens side vil vi skabe rammer for det gode liv, og idræt og bevægelse har stor betydning for livskvaliteten. Vi vil også godt gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og det er det, når det er et miljø, der er rart at være i, og det er KICK med til at bidrage til. Erhvervsskolerne er ikke så meget involveret i Ungebyrådet i Aalborg Kommune, men KICK er med til at bringe os tættere på de unge mennesker, og vi får nogle helt andre indgangsvinkler, som kan bringe os bedre i tale med de unge på erhvervsskolerne," siger Sanne Fremlev.

Et stærkt trekløver

Sanne Fremlev og Aalborg Kommune ser også store perspektiver i, at målgruppen med erhvervsskolerne kan blive en fødekæde ind i foreningslivet:

"Trekløveret mellem DGI, kommunen med foreningslivet og skolen er ret stærkt, og vi kan nå noget længere, når vi slår pjalterne sammen og samarbejder om noget konkret. KICK er let og hurtigt at integrere ude på skolerne, og det betyder noget for den videre udvikling, og så opstår der ringe i vandet, hvor vi i kommunen for eksempel kan få en målgruppe, som vi ellers ikke ville være kommet i kontakt med, tættere på foreningslivet i kommunen," siger Sanne Fremlev og fremhæver koblingen mellem erhvervsskolerne og foreningslivet, som gemmer på et stort potentiale.

"Lige nu har vi en flok unge, der gerne vil idræt og sammenhold, men som måske ikke ved, hvor de kan dyrke sammenholdet efter endt skole- eller mesterophold. Her kan KICK være en katalysator mellem erhvervsskolerne og foreningslivet, så man kan opbygge en mere direkte vej fra techcollege og ud i foreningslivet, så de gode idrætsvaner kan dyrkes uden for skolen," lyder det fra Sanne Fremlev, der glædeligt fortæller, at en gruppe unge fra tidligere KICK-hold selv har startet et hold op sammen i en af kommunens idrætsforeninger.