Nyt ambitiøst initiativ vil udskifte ensomhed med fællesskab blandt unge

Alt for mange unge føler sig svært ensomme. Mary Fonden står i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, hvor DGI og udvalgte idrætsforeninger også spiller en rolle.

Frida Funch har fundet en vej ud af ensomhed og bruger nu en del af sin tid på at fortælle om sine erfaringer. Foto: Ólafur Gestsson

Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. I dag sidder der i en gennemsnitlig gymnasieklasse tre unge mennesker, der kæmper med svær ensomhed.

Vi ved fra forskning at svær ensomhed kan gå hårdt ud over både helbred og livskvalitet og kan derfor risikere at trække lange spor ind i de unges voksne liv.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks.

Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for. Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme.

Lancering af projekt Lift

Projekt Lift lanceres 10. januar ved et kick-off arrangement. Blandt talerne er H.K.H. Kronprinsessen og DGI's formand Charlotte Bach Thomassen. 

Alle kan få brug for et lift

Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Som led i projektet kommer DGI i samarbejde med Ventilen blandt andet til at uddanne udvalgte idrætsforeninger, så de kan være med til at bekæmpe ensomhed. Uddannelsen byder for eksempel på et tilpasset version af redskaberne i ABC for mental sundhed 

Ambitionen er, at gøre det nemmere at finde vej til lokale idrætsforeninger, for der kan vi udskifte ensomhed med fællesskab, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

”Vi styrker vores mentale og sociale sundhed, når vi er aktive i positive fællesskaber. I projektet skal vi gøre en særlig indsats for at sikre, at foreninger og frivillige er klar til at tage godt imod og skabe motiverende idrætsmiljøer for de unge. Jeg er sikker på, at indsatsen også vil have positiv betydning for den generelle udvikling af de involverede foreninger,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Et problem vi ikke kan lukke øjnene for

Direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard, slår fast, at ensomhed blandt unge er et problem, vi ikke kan lukke øjnene for.

”Derfor har vi nu sat et både omfattende og ambitiøst initiativ i gang med en bred vifte af aktører fra det offentlige og civilsamfundet. Vi ved fra eksisterende viden og erfaringer med at bekæmpe ensomhed, at det ikke er nok at gøre en ting. Der skal en helhedsorienteret indsats til – og det er det, vi nu forsøger at udvikle sammen med mange gode kræfter,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Tre kommuner har sagt ja til at være med til at udvikle og afprøve Lift: Ballerup, Esbjerg og Vejle. De tre kommuner har allerede været med til at kvalificere projekt-modellen. Nu skal den ud og testes i virkeligheden, hvor de unge er - og det ser kommunerne frem til.  

”Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan komme ensomheden til livs, så vil den generelle trivsel og mentale sundhed også blive bedre. Men det er svært at finde de unge, der er ensomme, fordi mange af dem ikke bare lige giver sig til kende. Derfor er vi meget spændte på at komme i gang med Lift, netop fordi vi både får et redskab til at finde de unge og derfra give dem den håndholdte hjælp, de har brug for”, siger direktør i Esbjerg Kommune Lise Plougmann Willer.

Lift er finansielt støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Fakta om ensomhed

  • 22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder
  • 600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – svarende til 12,4 % af befolkningen
  • Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt
  • Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel. Unge, der føler sig svært ensomme over længere tid, har bl.a. forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser
  • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet
  • Personer, der føler sig svært ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke oplever svær ensomhed

(Kilder: ’Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021’, Sundhedsstyrelsen 2022 og ’Ensomhed i Danmark’, Lasgaard et. al., DEFACTUM, 2020)

Fakta om projekt Lift

Projektet følger den unge gennem tre spor: Opsporing -> hjælp og støtte -> tilknytning til varige fællesskaber.

1: Opsporing af alle danske unge
I samarbejde med landets førende ensomhedsforskere udvikles der i Lift et valideret opsporingsværktøj, der består af ni spørgsmål, der screener unge for ensomhed. Unge i aldersgruppen 16-20 år vil blive præsenteret for de ni spørgsmål på deres ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. Unge, der viser tegn på svær ensomhed, vil blive tilbudt hjælp og støtte.

2: Interventioner og mindfulness

Unge, der oplever svær ensomhed, er lige så forskellige som andre unge. Der findes derfor ikke én type afhjælpende tilbud, der passer alle. Projektet samler derfor alle typer af relevant hjælp. Den unge vil sammen med sin vejleder finde frem til den rette hjælp og støtte fx mentorforløb, mindfulness eller gruppeforløb med ligesindede. 

3: Varige fællesskaber

Når den unge er klar, hjælpes den unge videre ud i varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv. Dette kan også ske samtidig med, at den unge går i et afhjælpende tilbud. De etablerede fællesskaber understøttes i at blive bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme, samt i at skabe inkluderende fællesskaber.

Tre kommuner er med

I projektets første år tager tre kommuner del i projektet (Ballerup, Vejle og Esbjerg), hvorefter indsatsen evalueres og eventuelt tilpasses. Ambitionen er, at projektet integreres i alle landets kommuner, så alle unge, der oplever ensomhed, bliver set og får tilbud om hjælp og støtte, der er tilpasset deres specifikke behov.