Skoleledere bekræfter successen

Projekt "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt" har gennemført endnu et kursus med fokus på, hvorfor skydning virker så godt for børn med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD.

Her ses Kathrine Lehnskov sammen med børnene fra specialklasserne.

Jens Erik Laulund Skotte, afdelingsleder på Tåsingeskolen, har fulgt projektet i et over et år nu, og han er ikke i tvivl om, at hans elever har profiteret af at gå til skydning.

Han tog udgangspunkt i mestring, som handler om, at eleverne oplever succes frem for nederlag. I skydning er der noget, de både kan magte og gennemføre, og det giver følelsen af succes.

"Skydning giver dem en ny oplevelse. De tilpasser sig, når der er respekt for det, de præsterer, og når de oplever anerkendelse for deres deltagelse – og ikke for deres præstation," siger Jens Erik Laulund Skotte og tilføjer, at det betyder meget for eleverne at få et klap på skulderen af en gammel garvet skytte.

Han nævnte også, at oplevelsen af fællesskabet og at tage ansvar for egen skydning fik eleverne til at vokse. Og så skal man ikke undervurdere at det komme væk fra de vante omgivelser i skolen også spiller en positiv rolle.

Jens Erik Laulund Skotte kom med nogle bemærkelsesværdige kommentarer:

  • ”Eleverne er holdt op med at lege røver og soldater, efter at de er begyndt at gå til skydning, hvor det drejer sig om rigtige våben.”
  • ”Det er oplevelsen og ikke de faste strukturerede rammer, der gør det til en succes. Det tror mange, der mener, man ikke kan gentage succesen andre steder. Men overførselsværdien er meget vigtig.”
  • ”Ro, koncentration og fordybelse over længere tid er noget af det allersværeste at træne med disse elever. Motivationen ved at gå til skydning får vi givet, og det er med at udnytte det!”. 

En anden skoleleder opfordrede skytteforeningerne til at arbejde videre:

”Skytteforeninger kommer med frivillig og gratis arbejdskraft. Det er en kæmpe ressource, som skolerne ikke kan sige nej til i dag. I har en værdifuld vare at tilbyde,” sagde Frede Sørensen fra Haastrup Friskole, der netop har taget hul på et skole-skytteforening samarbejde uden at være en del af projektet.

Heldagsskolen i Nyborg er så begejstrede, at skoleinspektøren gerne ville sende alle elever af sted. Det er dog ikke en mulighed, så her har foreningen oplevet, at flere, der ikke er med i projektet, selv har meldt sig ind og skyder om aftenen. Rygtet spredes, og det smitter af på medlemstalle.

Andre oplæg

Kathrine Lehnskov er instruktør i Dalum Skytteforening, og hun fortalte om, hvordan hendes forening griber det an. De har flere pædagogiske værktøjer.

Det, der gjorde indtryk på forsamlingen, var, at Kathrine fortalte, at hun selv havde været så introvert, at hun foretrak at sidde i et hjørne med næsen i en bog og holde sig for sig selv. Og det, selv om hun var ordblind.

"Jeg blev slæbt med til skydning som 7-årig af min far. Jeg vil gerne takke jer i skytteforeningerne for, at jeg kan stå her i dag foran en stor flok og snakke," sagde Kathrine, inden klapsalverne lød.

En bedstefar til en dreng med ADHD viste et længere indslag, som TV Fyn har lavet om drengens hverdag, og om  hvordan skydning har ændret hans liv i en positiv retning.

"I dag er Christian 11 år, og han kan klare sig med medicin, som kun virker seks timer. Resten af dagen fungerer han, og han kan i dag koncentrere sig i længere tid ad gangen, fortalte bedstefaderen Bjarne Pedersen fra Rudkøbing.

Derefter havde Sofie Janerka, projektmedarbejder fra DGI Skydning, et oplæg om, hvordan foreningerne bliver mere synlige, og her er historien om skydning for børn med ADHD altid en god historie. Der ligger også mange andre historier, som foreningerne skal gå til deres lokale medier med. Det gælder om at skabe et netværk lokalt og turde kontakte medierne.

Det var dog ikke fremmed for de skytter, der deltog i mødet, for de fleste af dem havde allerede været i kontakt med både aviser og tv. Se nogle af klippene her