SMART Training giver tankevækkende resultater

Et projekt fra UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole peger på, at SMART Training kan styrke de kognitive evner hos mennesker med sclerose.

Der er mere end 17.000 mennesker i Danmark med sclerose, og hvert år bliver der diagnosticeret ca. 600 nye tilfælde. Foto: ARKIVFOTO fra DGI Smart Training manual

Hjernen fungerer på mange måder ligesom en muskel. Den skal bruges, trænes og udfordres, hvis den skal være stærk og hurtig.

Tilbage i 2019 deltog fysioterapeutstuderende Nichlas Jensen i en temadag om DGI SMART Training. Gennem sin uddannelse var han stødt på mennesker, der lever med sclerose. Sygdommen kan give en lang række fysiske og mentale symptomer. Eksempelvis er mange plaget af problemer med at huske, koncentrere sig og tænke klart, ligesom mange lider af en enerverende træthed, som også påvirker det mentale overskud.

Da Nichlas Jensen fik kendskab til DGI SMART Training, som kombinerer fysiske og mentale øvelser, blev nysgerrigheden vakt. Kunne denne træningsform mon hjælpe patienterne?

Samme med sine studiekammerater, Jakob Therkildsen og Filip Zakrzewski, har han undersøgt det.

Selvom projektet ikke i sig selv beviser, at DGI SMART Training vil være gavnlig for alle mennesker med sclerose, er det et bemærkelsesværdigt resultat, som kunne være interessant at arbejde videre med, mener Heidi Klakk, der var vejleder på projektet: 

”Jeg synes, projektet på mange måder kan tjene som inspiration for større studier inden for et felt, hvor der mangler viden om effektive fysioterapeutiske behandlinger, der er målrettet bedre kognition,” siger Heidi Klakk, som er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfaglig praksis, der går på tværs af alle sundhedsuddannelserne på UC SYD.

Tankevækkende resultater

Projektet havde 12 deltagere, som alle har sclerose, hvoraf ni gennemførte træningen i alle 12 uger. Deltagernes evne til at koncentrere sig, huske og tænke klart blev testet før træningen begyndte, efter 6 uger og igen afslutningsvist:

”Hos alle 9 deltagere, kunne vi måle en forbedring af de kognitive evner efter 12 uger,” siger Nichlas Jensen, og han bliver bakket op af studiekammeraten Jakob Therkildsen:

”Der er selvfølgelig behov for mere forskning af høj kvalitet, men vi tror på, at DGI SMART Training er anvendelig til mennesker med sclerose og har en positiv effekt. Nu skal vi bare finde ud af, hvilke patienter det gavner og under hvilke forhold,” siger Jakob Therkildsen.

DGI SMART Training er en kombination af fysiske øvelser og sanselige input, der udfordrer koncentrationen og hukommelsen, samtidig med at man træner balance og koordination. Træningen er blandt andet bygget op på baggrund af forskning i hjernens funktioner og plasticitet.