Aktive voksne

Motion og fællesskab øger livsglæde, trivsel og sundhed samt forebygger en lang række sygdomme. Derfor skal alle voksne have mulighed for at deltage i relevante og motiverende idrætstilbud.

I DGI arbejder vi for, at:

  • Der skal være rummelige idræts- og motionstilbud til alle voksne uanset interesse, sundhed, alder, tidligere idrætserfaring eller social status.
  • Det skal være let og attraktivt for voksne at være fysisk aktive og frivillige.
  • Idrættens fællesskaber er en god vej til inklusion for borgere i risiko for udsathed.
  • Indsatser i idrætsforeningerne er et supplement og ikke en erstatning for offentlige sundhedsindsatser.
  • Idrætsforeningernes tilbud skal fokusere på attraktiv og fleksibel hverdagsidræt hele året frem for lange turneringer.
  • Idrætsforeningernes tilbud skal give voksne lyst til at komme igen og til at deltage så længe som muligt.