DGI Foreningskvinder - idræt kun for kvinder

Landsdækkende inklusionsprojekt fra DGI Inklusion skaber foreningsfællesskaber i udsatte boligområder for kvinder, der er uvante med bevægelse og foreningslivet. Bag foreningerne står kvinder med mangfoldige nationaliteter - med og uden tørklæde.

Flere undersøgelser viser, at kvinder og piger med etnisk minoritetsbaggrund dyrker mindre idræt end kvinder med etnisk dansk baggrund. En af årsagerne er, at der mangler målrettede tilbud, der er tilrettelagt ud fra deres ønsker til aktiviteter og faciliteter.

DGI vil vende den negative kurve med Foreningskvinder. Med indsatsen understøttes kvinderne i selv at udvikle og starte deres egen forening, med idrætsaktiviteter de brænder for. Resultatet af DGI Foreningskvinder er idrætsforeninger, der bliver drevet af kvinderne selv, og som afspejler medlemmernes ønsker og behov: fra løbefællesskaber og zumba til mor og barn-gymnastik og højintens træning. Det er idræt kun for kvinder. 

Hvem er Foreningskvinderne?

Foreningskvinder er mange kvinder. Nogle har boet i Danmark hele deres liv, andre er kommet hertil senere. Nogle er aktive i foreningslivet i forvejen, og for andre er indsatsen deres første møde med ”Foreningsdanmark”. De har det til fælles, at de har gåpåmod til at kaste sig over nye udfordringer og lysten til at bevæge sig selv og sit lokalområde: For bevægelsesglæde smitter, når rammerne er trygge. 

4 gevinster ved at få flere med etnisk minoritetsbaggrund ind i idrætslivet 

  1. Idræt skaber fællesskaber, der styrker integrationen – også for næste generation.
  2. Frivilligt arbejde som bestyrelsesmedlemmer og trænere giver kompetencer til brug under uddannelse og i job.
  3. Stærke foreningsnetværk reducerer risiko for isolation og marginalisering og giver indblik i demokratiske værdier og processer.
  4. Øget fokus på motion og bevægelse forbedrer sundheden i en befolkningsgruppe med flere livsstilssygdomme end gennemsnittet.

DGI Foreningskvinder indeholder

Uddannelse: DGI Inklusion uddanner bl.a. kvinderne til bestyrelsesmedlemmer og trænere. På den måde får kvinderne de nødvendige redskaber til at oprette og drive idrætsforeninger, hvor de selv definerer rammerne.

Rådgivning: DGI Inklusion rådgiver og sparrer med kvinderne gennem det første år, hvor deres forening bliver etableret. De understøtter dem i foreningsdannelse, rekruttering af nye medlemmer og planlægning af aktiviteter.

Understøttelse: En foreningskonsulent fra DGI deltager på foreningens bestyrelsesmøder efter behov og giver med værktøjer og vejledning i, hvordan man driver en forening. Konsulenten sikrer også, at foreningen lever op til Folkeoplysningsloven. Alle foreninger bliver medlemmer af DGI og får derfor fortsat support.