Bliv frivillig instruktør i genoplivning

Tag en uddannelse som frivillig instruktør i genoplivning og bliv klædt på til at uddanne andre i dit lokalområde i HLR og brug af hjertestarter.

  • Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brugen af en hjertestarter (AED)?
  • Vil du gøre en forskel for alle DGI's medlemmer og frivillige?
  • Kan du afsætte en weekend, hvor du deltager på et 2 dages instruktørkursus?
  • Er du i god fysisk form og kan se dig selv på et fysisk og mentalt krævende kursus i to dage, hvor du en stor del af tiden sidder på knæ og øver hjertemassage (HLR)?
  • Kan du se dig selv agere i en undervisningssituation, hvor du kort og præcist formidler viden og budskaber fra din instruktøruddannelse?

Så skal du tage en uddannelse som frivillig instruktør i genoplivning! 

TILMELDING

Vi samarbejder med Hjerteforeningen og tilmelding foregår på deres side. Du sendes derfor videre: > Find aktuelle uddannelser HER< 

Din opgave som frivillig instruktør

Vidste du, at:

Ca. 5.000 danskere hvert år får hjertestop udenfor hospital. Heraf overlever 16 %. Overlevelsen kan øges op til 50-70 %, hvis der handles hurtigt og med brug af en hjertestarter.

Kilde: Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2019.

Du bliver uddannet til at undervise borgere i dit eget lokalområde i Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning. Du bestemmer selv, om du vil undervise DGI’s medlemmer og frivillige, eller om du også vil undervise andre borgere i lokalområdet. Du vil dermed være med til at udbrede basal viden om genoplivning i det danske foreningsliv og få flere danskere til at træde til ved hjertestop.

Som frivillig instruktør forpligter du dig til at undervise ved min. 10 Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning i løbet af to år fra certificeringsdagen. DGI og Hjerteforeningen støtter dig i forhold til organiseringen af afholdelsen af Hjerteredderkurserne – 30 minutters intro i genoplivning samt hjælpe dig med at finde deltagerne til kurserne. Du indgår i en løbende kontakt og dialog med DGI og Hjerteforeningen og skal være forberedt på at udføre enkelte administrative opgaver i form af registreringer i forbindelse med hvert kursus.

Vi gør opmærksom på, at uddannelsen tilbydes i samarbejde med Hjerteforeningen og at Dansk Råd for Genoplivning er ansvarlig for instruktøruddannelsen. Som instruktør bliver du en del af Hjerteforeningens Giv Liv underviserkorps med særlig tilknytning til DGI. Ved tilmelding videregives alle dine kontaktdata til Hjerteforeningen.

Efter tilmeldingen bliver du kontaktet af Hjerteforeningen og får tilsendt yderligere informationer omkring uddannelsesweekenden.

Læs mere om 30 minutters introkursus i genoplivning eller kontakt os.