Værktøjskasse for foreninger

Her kan I finde værktøjer, som kan hjælpe jer videre i foreningen.

Hvad er Den Åbne Skole

Den Åbne Skole er et element i den seneste Folkeskolereform, der betyder, at folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Formålet er at sikre en varieret skoledag, styrke børnenes trivsel og give dem et indblik i fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområde.

Jeres forening er ikke forpligtet til at samarbejde med skolerne, men der er tre væsentlige fordele ved et samarbejde, som I bør tage med i jeres overvejelser:

  • muligheden for at præsentere netop jeres sport for en bred gruppe af børn og unge
  • muligheden for at rekruttere nye medlemmer og derved medlemstilvækst
  • positiv branding af jeres forening i lokalområdet.

Et eventuelt samarbejde med en lokal skole kræver tæt dialog med skoleledelsen. Det er nemlig ledelsen på den enkelte skole, der har det overordnede ansvar for, at samarbejdet lever op til de konkrete krav og mål, der er til undervisningen.

I kan læse mere om Den Åbne Skole her.

Sådan kommer I godt i gang

Det konstruktive og varige samarbejder kræver god forberedelse. I kan kickstarte processen med et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsens medlemmer blandt andet diskuterer og afklarer følgende spørgsmål:

  • Hvad ønsker jeres forening at opnå med et samarbejde med den lokale skole?
  • Hvad kan jeres forening tilbyde skolerne?
  • Hvordan kan jeres forening supplere den eksisterende undervisning?
  • Hvilke trænere har mulighed for at involvere sig i et skolesamarbejde?

Find inspiration og få hjælp til at strukturere det indledende bestyrelsesmøde her.

Når bestyrelsen er blevet enige om, hvordan foreningen kan bidrage til undervisningen på den lokale skole, skal I tage kontakt til skolens ledelse. Klik her og få inspiration til, hvordan I kan formulere en henvendelse til den lokale skole.

Skolesamarbejde – hvornår og hvordan?

Korte eller lange forløb?
Foreningen og skolen kan indgå aftale om et længerevarende forløb, hvor foreningen bliver en integreret del af hverdagen på skolen over en periode, eller foreningen kan gennemføre særlige events på skolen, der måske kun varer nogle timer eller en enkelt dag.

Klik her og læs mere om forskellige former for skolesamarbejde.

Hvornår og hvordan?
Uanset om jeres forening ønsker at bidrage med et kortere eller længere forløb, er der rig mulighed for at indpasse det i løbet af skoledagen. Forløbet kan for eksempel være en del af:

  • Den almindelige undervisning i for eksempel idræt, dansk eller matematik, hvor foreningen alene eller i samarbejde med lærerne bidrager til de faglige forløb.
  • Den understøttende undervisning, der lægger op til anderledes og praksisnær undervisning.
  • De obligatoriske 45 minutters bevægelse dagligt.

Aktivitetstilbud før eller efter skoletid – enten på skolen eller i foreningen.

Hjælp

Herunder har vi samlet nyttigt materiale for at hjælpe jer godt i gang.

Webinar

Åben Skole-webinariet er designet til at hjælpe foreninger med hurtigt og nemt at forstå, hvor enkelt det kan være at koble foreningsforløb med læringsmål tilpasset skolerne. Find webinariet her.

Samarbejde

Det gode samarbejde er afhængigt af åbenhed, dialog og forventningsafstemning. Inden I går i gang med at planlægge et konkret forløb, er det derfor en god idé at tage en snak med lærere og pædagoger om formål, roller, opgaver, tidsplan, faciliteter, ressourcer og andet. Klik her, og find en samarbejdsmodel, der baner vejen for det gode samarbejde.

Økonomi

Den lokale DGI-konsulent kan hjælpe med at undersøge mulighederne for økonomisk støtte i jeres forening og vejlede i, hvordan jeres forening får del i midlerne.

I kan derudover som idrætsforening søge økonomisk støtte til Åben Skole-samarbejdet i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Læs mere om foreningspuljen her.

Jura

Hvis jeres forening vælger at samarbejde med de lokale skoler som led i Den Åbne skole, er der en række juridiske forhold, som jeres forening og de involverede trænere og ledere skal være opmærksomme på. Bliv klogere på, hvad loven siger her.

Links

Herunder har vi samlet nyttige links: