Sæt fokus på trivsel i foreningslivet

Her finder I øvelser, gode råd og simple værktøjer til, hvordan I kan fremme trivslen i jeres forening

Håndbog: Styrk trivslen og fællesskabet

Kan du nikke genkendende til en eller flere af situationerne nedenfor, så finder du hjælp i Håndbog: Styrk trivslen og fællesskabet.

  • Du mangler konkrete og simple redskaber, der kan sikre et godt fællesskab blandt børn og unge i din forening.
  • Du står over for et barn, der måske ikke har det så godt, men ved ikke, hvad du skal gøre.
  • Du har brug for at inddrage forældrene, men ved ikke, hvordan man starter.
  • Du oplever, at det er svært at få prioriteret arbejdet med trivsel i en travl hverdag.
  • Du ønsker at løfte trivslen på dit hold eller i din forening, men føler, at du står alene med arbejdet

Trivselstjek

Er du træner? Tjek trivslen på dit hold ved hjælp af denne tjekliste.

Du kan også bede en anden træner om at deltage i din træning og bruge listen som et værktøj til at tale om, hvad der fungerer, og hvor der er plads til forbedring. 

Hvis I er flere trænere på et hold, så udvælg nogle øvelser og aftal, hvem der har ansvaret for dem – trivsel er noget, I skaber sammen!

Skab inkluderende idrætsfællesskaber 

Som træner kan du være med til at skabe et positivt og inkluderende idrætsfællesskab. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på børn, som er sårbare og har brug for støtte og hjælp.

Som bestyrelse har I ansvar for at skabe en fælles forståelse og plan for, hvordan mistrivsel håndteres og inklusion og trivsel fremmes.