Bliv DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue

Bliv DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue og få en stærk profil som idrætsbørnehave- og vuggestue med fokus på trivsel og læring gennem idræt, leg og bevægelse.

Idræt, leg og bevægelse er sjovere, når børn føler glæde ved at bevæge sig og har gode forudsætninger for at være med.

DGI tilbyder et idrætskoncept målrettet børnehaver og vuggestuer, der gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Konceptet sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Sådan bliver jeres børnehave og vuggestue DGI Certificeret.

Undersøgelser viser

 • at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er støt stigende.
 • at allerede før børn når skolealderen, er de bevidste om, hvordan de klarer sig motorisk sammenlignet med andre.
 • at legekulturen i børnehaven og vuggestuen har stor indflydelse på barnets motoriske udvikling – må man for eksempel løbe på gangene i børnehaven, klatre i træer og hoppe ned fra gyngen?

 Kilde: Sundhedsstyrelsen 2016 - Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige børn

Som DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue får I: 

 • En hverdag med idræt, leg og bevægelse som omdrejningspunkt.
 • En stærk profil som idrætsbørnehave- og vuggestue med fokus på trivsel og læring.
 • Værktøjer til udvikling af børns fysiske kompetencer og kropsbevidsthed.
 • Idéer og inspiration til alderssvarende lege og bevægelsesaktiviteter.
 • Redskaber til at skabe bevægelsesglæde og motivation.
 • Værktøjer til at planlægge og afvikle bevægelsesaktiviteter.
 • Efteruddannelse af medarbejdere.
 • Glade børn og motiverede medarbejdere.

Bliv DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue fordi:

Fokus på kropslig dannelse og fysisk aktivitet allerede i vuggestue- og børnehavealderen kan være med til at forebygge trivselsproblemer senere i livet og bane vejen for et sundt og aktivt liv – nu og i fremtiden.

I spiller en afgørende rolle

Den pædagogiske tilgang og det sociale miljø er afgørende faktorer, hvis idræt, leg og bevægelse skal fungere som et redskab til at skabe trivsel og motivere børn til at vælge et aktivt liv.

Det handler om at gøre det rigtigt, hvis alle skal være med.

Mere end 500 skoler og institutioner er allerede DGI certificerede. Skal jeres børnehave og vuggestue være den næste?

Læs, hvordan jeres børnehave og vuggestue bliver DGI Certificeret.