DGI Certificeret SFO – Sådan foregår det

For at jeres SFO kan blive DGI Certificeret skal personalegruppen gennemgå et certificeringsforløb.

Forløbet klæder dig og SFO’ens øvrige personale på til at gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen.

I lærer, hvordan idræt, leg og bevægelse kan skabe øget trivsel og udvikle børns sociale, motoriske og kognitive kompetencer.

I får idéer til konkrete bevægelses-aktiviteter både inde og ude og lærer at planlægge langsigtede og målrettede aktivitetsforløb.

Sådan gør vi

Forløbet tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles bevægelses-strategi for jeres SFO.

Bevægelses-strategien udstikker retningen for, hvordan jeres SFO vil arbejde med leg, idræt og bevægelse fremadrettet.

Bevægelses-strategien omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring i hverdagen.

Opbygning og indhold

Forløbet består af 5 moduler, som opbygges af disse temaer:

Tema 1 - Deltagelse med glæden i centrum

 • Skab bevægelsesglæde
 • Begejstring smitter
 • Samarbejde - hvor og hvordan?

Tema 2 – Stærke bevægelseskompetencer 

 • Kroppens ABC
 • De primære sanser
 • Slip legen fri
 • Uderum som arena hele året

Tema 3 – Kropslig dannelse og det hele menneske

 • Bevægelse, selvværd og sociale kompetencer
 • Livsduelighed i et kropsligt perspektiv
 • Fysisk aktivitet som pædagogisk redskab
 • Inspiration til brede bevægelsesmuligheder

Tema 4 – Motiverende miljøer 

 • Skab trivsel gennem bevægelse
 • Motivation - miljø og relationer
 • Aktivitetstilpasning og udvikling

Tema 5 – Bevægelseskultur 

 • Udarbejdelse af bevægelses-strategi
 • Læring gennem hverdagspraksis
 • Hvad er vores mål?
 • Læring og fysisk aktivitet 

Praktisk information

Certificeringsforløbet er en proces, der strækker sig over cirka ét år og involverer hele personalegruppen.

Selve undervisnings-modulerne bliver afholdt i løbet af det første halve år. Hvert modul varer tre timer og bliver afholdt i SFO’en.

Herefter følger en arbejdsperiode, hvor viden, teori, aktiviteter og værktøjer afprøves i praksis.

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om, hvordan jeres SFO kan blive DGI Certificeret, eller har I spørgsmål?

Kontakt os og få de svar, du behøver for at komme videre.