DGI Certificeret Skole – Sådan foregår det

For at jeres skole kan blive DGI Certificeret skal skolens lærere og pædagoger gennemgå et certificeringsforløb.

Forløbet klæder dig og skolens øvrige lærere og pædagoger på til at skabe en fysisk aktiv skoledag med positive og udviklende idrætsoplevelser for alle.

I lærer at bruge idræt, leg og bevægelse som et redskab til at skabe øget trivsel, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber.

Sådan gør vi

Forløbet tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles bevægelses-strategi for jeres skole.

Bevægelses-strategien udstikker retningen for, hvordan jeres skole vil arbejde med idræt, leg og bevægelse fremadrettet.

Bevægelses-strategien omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring i hverdagen.

Opbygning og indhold

Forløbet består af 5 moduler, som opbygges af disse temaer:

Tema 1 - Deltagelse med glæden i centrum

 • Skab bevægelsesglæde
 • Den voksne som rollemodel
 • Åben Skolesamarbejder

Tema 2 – Stærke bevægelseskompetencer 

 • Motorisk udvikling på alle klassetrin
 • Kroppens ABC
 • Bevægelse i forskellige arenaer og kontekster

Tema 3 – Kropslig dannelse og det hele menneske

 • Livsduelighed i et kropsligt perspektiv
 • Kognitive, mentale, fysiske og sociale faktorer
 • Retten til at mislykkes

Tema 4 – Motiverende miljøer 

 • Motivation for bevægelse
 • Optimale læringsmiljøer
 • Aktivitetsudvikling

Tema 5 – Bevægelse integreret i undervisningen

 • Kvalitet i bevægelse
 • Ideer til konkrete bevægelsesaktiviteter
 • Læring og bevægelse

Tema 6 - Bevægelseskultur

 • Læring gennem hverdagspraksis
 • Udarbejdelse af bevægelses-strategi
 • Implementering i hverdagen

Praktisk information

Certificeringsforløbet strækker sig over cirka ét år og involverer hele personalegruppen.

Selve undervisningsmodulerne bliver afholdt i løbet af det første halve år. Hvert modul varer tre timer og bliver afholdt på skolen.

Herefter følger en arbejdsperiode, hvor viden, teori, aktiviteter og værktøjer skal afprøves i praksis.

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om, hvordan jeres skole kan blive DGI Certificeret, eller har I spørgsmål?

Kontakt os og få de svar, du behøver for at komme videre.