Fokus: Kampidræt - ro og diciplin

DGI Fokus Kampidræt er et projekt, der giver børn og unge med særlige behov en tryg og god introduktion til foreningsidræt via et skole- og foreningssamarbejde.

Kampsport og kampkunst er givende for børn med ADHD, autisme og lignende kognitive udfordringer. Den påstand underbygges af erfaringer fra kampidrætsforeninger og børn med særlige behov.

Kampidrættens fordele:

  • Struktur: I kampidræt er der helt klare regler for, hvordan idrætten foregår. Respekt, anerkendelse og regler, der er ufravigelige og ens for alle. Reglerne er med til at sætte en ramme, som er overskuelig, genkendelighed og let at forstå.
  • Koncentration: I selve træningen arbejder barnet med sig selv. Den konkrete og meget afgrænsede opgave, som at lære et bestemt kast eller slag, hjælper barnet med at styrke sin koncentration og ro.
  • Socialisering: Eleverne tager de mestringsstrategier, som de lærer i kampidræt, med over i andre sociale fællesskaber.
  • Værdier: Kampidrættens værdier og filosofi tager afsæt i tanken om det hele menneske, både krop og sind trænes og styrkes, så den enkelte kommer i balance og får overskud, både mentalt og fysisk gennem træning og fordybelse.

Gentagelser, kropslig udfoldelse og et klart hierarki er elementer, som gør kampidræt velegnet til børn med ADHD og lignende udfordringer.

Kunne din skole eller forening tænke jer et forløb eller samarbejde, så kontakt os!