Foreningsfabrikken - Horsens

Baggrund

Horsens kommune ønsker med DGI Facilitetsudviklings hjælp at undersøge om den gamle Kirk fabrik i fremtiden kan danne rammen om et samlet foreningshus for en række foreninger i Horsens, der står overfor at måtte forlade andre lejemål i byen.

Formål og indhold

Formålet er at få skabt et sted, hvor foreningerne i fællesskab råder over en række fællesfaciliteter som mødelokaler, depoter, køkken, omklædning osv. Derved kan foreningerne bruge deres tid på medlemmer og aktiviteter fremfor at drive en facilitet. Indretningen af de gamle fabrikshaller er bygget op over en fælles ”foreningsgade”, hvorfra der er forbindelse og kig til alle salene med aktiviteter. Udover at være fordelingsareal er gangarealerne også fællesarealer, hvor man ankommer, klæder om, mødes, opholder sig, kigger på aktiviteter osv.

I midten af foreningsgaden udvider arealet sig til et større torv, hvor der også er tilknyttet café- og køkkenfaciliteter, forskellige former for møde- og opholdsmuligheder, omklædnings- og opbevaringsmuligheder osv.

Aktivitetssalene er bortset fra dem med fast møblering fleksible og kan benyttes af flere foreninger. Der er til hver sal tilknyttet gode depotforhold, der muliggør hurtig omskiftning af inventar og grej.

Proces og involvering

Idéoplægget er udformet i samarbejde med fritidskonsulenter fra Horsens Kommune, der har haft den indledende kontakt med de eventuelle fremtidige brugere af Foreningsfabrikken. Det udarbejdede materiale skal hjælpe de pågældende foreninger med at vurdere, om det kunne være interessant for dem at flytte med til Foreningsfabrikken.