Grænsehallerne

Baggrund

Grænsehallerne er et meget typisk dansk idrætscenter, hvor man i sin tid startede med at opføre en hal og derefter, i løbet af en årrække, byggede til ad flere omgange, så man i dag har et center bestående af 3 haller, 2 sale, et fitnessområde, værelser til udlejning, en bowlinghal og en række tilknyttede faciliteter som omklædning, cafeteria, kontorer, mødelokaler osv.

Forud for udarbejdelsen af helhedsplanen blev der peget på en række målsætninger, som den fysiske helhedsplan skal opfylde. Det drejer sig om at få tilført gymnastik- og springfaciliteter, bedre fitnessfaciliteter, en café som husets hjerte og en ny funktion til bowlingcenteret, der på sigt skal lukkes.

Efter en registrering af de eksisterende forhold blev det også klart, at der generelt skal arbejdes med centerets overordnede interne sammenhæng, synlighed til aktiviteter og en ny organisering af husets funktioner.

Formål og indhold

Helhedsplanen opdeler overordnet centeret i 4 forskellige områder, der har fået navnene; Boldmekka, Ungemekka, Gymnastikmekka og Forsamlingsmekka. Områdernes tildelte karakteristik vil skabe retning på udviklingen af centeret samtidig med at det skaber tydelighed for brugerne.

Formålet med projektet er i allerhøjeste grad at få udnyttet de eksisterende kvadratmeter så godt som overhoved muligt og at begrænse nye kvadratmeter til det absolut mest nødvendige. F.eks. bliver den store opvisningshal med tribune omdannet til gymnastikmekka, hvor tribunen bliver til et stort motoriklandskab og der tilføres en nødvendig udvidelse af hallen med springgrav og et nyt fitnesscenter – alt sammen med en åben facade ud mod ankomstarealet og parkeringspladsen, så man fremadrettet kan se, hvad der foregår inde i bygningen - udefra også.

Bowlingcenteret ombygges til et forsamlingsmekka med multifunktionelle sale, og den fritliggende bygning bygges sammen med resten af centeret med en mellemgang, der får skabt et sammenhængende gangsystem i hele centeret, som kobler alle faciliteter sammen.

Proces og involvering

Inden projektet gik i gang blev der nedsat en styregruppe bestående af medlemmer af halbestyrelse, halinspektør og repræsentanter fra kommunen, som gennem hele projektet var DGI Facilitetsudviklings kontakt og sparringspartner.