Kolind+ Kultur- og Bevægelsespark

Baggrund

Det lokale brugerråd i Kolind+ drømmer om at få aktiveret et grønt areal ved siden af byens multihus, Kolind+. De ønsker, at området skal være til brug for alle byens borgere og i særdeleshed til brug for områdets institutioner; skole, SFO, børneinstitution og demenshjem.

Brugerrådet har bedt DGI Facilitetsudvikling om hjælp til at få udarbejdet en overordnet plan for arealet, som kan hjælpe de involverede parter med, hvad de skal arbejde videre med, og hvad det fælles mål for projektet er.

Formål og indhold

Formålet med projektet er at skabe et nyt offentligt areal, som binder de omkringliggende institutioner, svømmebad, børnehave, demenscenter samt et nyt multifunktionelt sports- og kulturcenter, sammen. Projektet skaber en særlig Kolind-identitet på området ved at anvende referencer til det åbne og kupperede landskab omkring Kolindsund. 

Det nye offentlige areal rummer et aktivitetsområde med plads til idræt, bevægelse og leg, som både de omkringliggende institutioner, lokale foreninger samt beboere kan anvende året rundt. Derudover er der skabt et nyt kultur og socialt mødested med både amfiteater, sansehave og rekreative områder.

Den fremtidige Kultur- og Bevægelsespark vil fungere som byens udendørs forsamlingshus, hvor hele byen mødes på tværs af generationer og vil samtidigt binde de omkringliggende institutioner sammen i et nyt rekreativt område for hele byen. 

Proces og involvering

Gennem workshops har repræsentanter fra Kolind+, Brugerråd, KPI, Kolind Centralskole, SFO, Demensteamet Syddjurs kommune og Kolind Børnehus været med til at forme projektet og give deres inputs for at sikre, at området i fremtiden kan blive et attraktivt mødested i Kolind.

Involvering af lokale ildsjæle og analyse af stedets kontekst og nuværende forhold har tilsammen været med til at afdække stedets skjulte potentialer og skabe et lokalt forankret projekt, hvor de lokale har vist stor interesse og taget ejerskab for projektet.