Lystrup Idrætscenter

Baggrund

På baggrund af Lystrup Idrætscenters proces med brugerne, herunder bl.a. Lystrup If Gymnastik og Fitness, er DGI Facilitetsudvikling blevet bedt om at skitsere udviklingspotentialer og perspektiver for fremtiden.

Der er et ønske om at få tilført nye aktiviteter, som springgymnastik, fitness og mere squash, til idrætscenteret, hvilket kræver en udvidelse af kvadratmeter. Derudover har de løbende udvidelser gennem årene og omrokeringer af funktioner internt i centeret skabt udfordringer i forhold til sammenhæng og synlighed på tværs af etager og bygningsdele.

Formål og indhold

Idéoplægget arbejder med en ny bygningsdel til gymnastik og en ny bygningsdel i sammenhæng med parkerings- og ankomstområdet, hvor café og fitness placeres. En mellembygning mellem de store bygningsdele sørger for en god forbindelse mellem alle funktioner og synlighed til husets aktiviteter.

Proces og involvering

Idéoplægget er den første bearbejdning af bestyrelsens og brugernes tanker, idéer og behov med henblik på en beslutning om, hvorvidt opgaven skal viderebearbejdes og i hvilken rækkefølge tiltagene skal føres ud i livet.