Marienhoffskolen - Skolegårde

Baggrund

I forbindelse med en afsluttet ombygning og renovering af Marienhoffskolens bygninger ønsker skolen at få udarbejdet en overordnet plan for skolegårdsrummene på østsiden af skolen.

De eksisterende skolegårdsrum fungerer i dag som ankomst til skolen samt skolegårds-rum for 4.- 9. klasse.

Ønsket er at få flere aktiviteter ind i skolegårdene samt en ny indretning af et område, der for nylig er blevet tilføjet til skolegårdene. Udover at skabe gode rammer for eleverne er ønsket også, at skolegårdene i fremtiden kan benyttes af idrætsforeningen og generelt af byens borgere til sociale, aktive og rekreative formål.

Formål og indhold

Skolegårdene zoneinddeles med hver sit tema; et område til boldspil, et område til balance/gynge og et område til leg på asfalt. Zonerne bindes sammen af forbindelsesveje og opholdsmiljøer. Projektet bygger videre på de eksisterende funktioner og elementer og forstærker de gode ting, der allerede er til stede i dag.

Der lægges i skitseforslaget vægt på variation i rumligheder, så der både er mulighed for at trække sig tilbage i en lille gruppe samt at deltage i aktiviteter med høj intensitet sammen med mange andre. Beplantningen bruges til at skabe rumligheder og til at skabe grønne oaser i de flisebelagte skolegårde.

Alle områder i skolegårdene er udformet således, at der er mulighed for bevægelse, læring og fri leg i et spændende og inspirerende miljø.

Proces og involvering

Som DGI Facilitetsudviklings kontakt og sparringspartner undervejs i projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra skolens personale, idrætsforeningen og byen.

DGI Facilitetsudvikling afholdte også en workshop for elever i elevrådet fra 4.-9. klasse, hvor deres daglige brug af skolegårdsrummene og fremtidige ønsker til disse er blevet til små præsentationer og visuelle collager.

Arbejdsgruppens og elevgruppens endelige prioriteringer er omdannet af DGI Facilitetsudvikling til arkitektoniske hovedgreb, der er afgørende for udformningen af uderummene, valg af funktioner, materialer og stofligheder.