Solglimt – ny bevægelsessal

Formål

Solglimt er landets eneste behandlingshjem for børn og unge med diabetes. Det er et tilbud til de børn og unge, der har svært ved at håndtere deres diabetes. Solglimt er en døgninstitution for børn og unge i alderen 8-23 år, der i kortere eller længere perioder bor på stedet og har deres hverdag her.

Solglimt vil gerne prioritere en hverdag med motion højt og har i den forbindelse et ønske om at få bygget en bevægelsessal. Der er med årene kommet flere og flere piger til Solglimt, og man ønsker at tilgodese dem i den nye bevægelsessal. Det betyder, at salen, udover at kunne bruges til boldspil, også skal kunne bruges til forskellige bevægelses-former og socialt samvær.

Formål og indhold

Den nye bygning placeres for enden af et grønt boldspils-areal, der dermed også kommer i spil med en række nye aktivitetsmuligheder. Solglimt består af en klynge af huse i forskellige former og størrelser, og bevægelsessalen bliver endnu en bygningsmasse, der skal indgå i en sammenhæng med de øvrige.

Selve bygningen skal invitere de unge ind og skabe interesse for at bruge den - også i fritiden. Placeringen tæt på indkørslen og parkeringsarealet giver også en mulighed for at andre aktører kan bruge salen i løbet af dagen – f.eks. dagplejen og seniorerne i byen.

For at skabe så stor fleksibilitet som muligt er bevægelsessalen suppleret med et stort depot, et tekøkken, en opholdszone og et toilet med bad. Omkring bygningen etableres en stor terrasse, hvor man kan hænge ud og deltage i forskellige uformelle aktiviteter.

Proces involvering

DGI Facilitetsudvikling har flere gange besøgt Solglimt, og både beboere, personale og skolebestyrelse er blevet involveret i forhold til at afklare, hvad bygningen skal indeholde af funktioner.