Thisted Ro- og Kajakklub

Baggrund

Thisted Ro- og Kajakklub ønsker at få udarbejdet en samlet plan for deres område, der både tilgodeser klubbens fremtidige behov og lokalområdets interesser, der ses i sammenhæng med projektet ”Cold Hawaii Inland” igangsat af Thisted Kommune.

Projektet omhandler både bygningsmassen og udendørsarealerne. Bygningens fremtidige faciliteter skal understøtte det aktive udeliv. Overgangen mellem land og vand skal bearbejdes for mere og bedre adgang for alle områdets fremtidige brugere. Der skal tilføres flere muligheder for at være aktiv i og på vandet.

Formål og indhold

Thisted Ro- og Kajakklubs faciliteter samles under et tag ved, at kajakhotellet udvides og bygges sammen med klubhuset, som yderligere udvides med et nyt indgangsparti, en multisal og en række offentlige faciliteter som sauna, omklædning og grejbank. En gammel bygning på grunden fjernes og funktionerne flyttes til det udvidede klubhus.

De offentlige funktioner etableres som en del af Cold Hawaii Inland-projektet. Det understreger Thisted Ro- og Kajakklubs åbenhed mod andre brugere. I forbindelse med de nye faciliteter etableres udendørs opholdsmuligheder, et friluftsområde og et træningsområde.

Der etableres et nyt broanlæg, hvor faciliteter til isætning af kajakker og robåde opgraderes, og der etableres ramper, der også skaber adgang til kysten og vandet for handicappede.

Området har i dag store problemer med opskyl af ral ved isætnings­stedet, og det problem løses i fremtiden ved hjælp af en læmole, der samtidig skaber mulighed for etablering af et rekreativt moleanlæg til badning, vandleg, ophold osv.

Den eksisterende ”Tyskermole” tilføres en flydebro, der gør den til et sted, man kan svømme/sejle til. Derved bliver området mellem tyskermolen og det nye broanlæg et veldefineret og beskyttet vand-aktivitetsområde.