Unge i Landsbyklynger

Hvem kender unges ønsker og behov bedre end unge selv? Med projekt Unge i Landsbyklynger hjælper vi unge med at gøre drømme om lokale fællesskaber, aktiviteter og mødesteder til virkelighed.

Unge i Landsbyklynger startede i 2018 og er støttet af VELUX FONDEN. Vi har gode erfaringer fra forløb i fem kommuner. 

Vi samarbejder med unge i alderen 15-25 år og lokale ungeaktører, foreninger mfl.

Med et forløb får I:  

  • Engagerede unge der bidrager til lokalsamfundet 
  • Et stærkt samarbejde mellem unge og andre aktører i området 
  • Fællesskab og trivsel for områdets unge   
  • Flere aktiviteter og nye mødesteder på de unges ønske og initiativ 
  • Styrket handlekraft, kompetencer, bevidsthed om egne ressourcer samt lokal stolthed for de unge, der deltager  
  • En positiv fortælling om ungelivet i jeres lokalområde 

Metoden – sådan gør vi  

Indsatsen strækker sig over ca. 12 måneder, hvor en lokal tovholder og en DGI konsulent samarbejder med både unge og lokale aktører.  

Processen indeholder følgende elementer: 

Model_2020_web (002).png