Instruktøruddannelse – Demensvenlig træning

Lær hvordan du spotter og støtter personer med demens i din forening - og hvordan du giver mennesker med demens mulighed for at fastholde fællesskabet i deres idræt.

Fysisk aktivitet og træning kan være med til at mindske symptomerne på demenssygdom. 

Målet for fysisk træning er ikke kun at bedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition, men også at støtte identitetsfølelsen og samværet med andre. 

Men hvordan får man træningen til at lykkes i en forening, når deltageren oplever begyndende udfordringer med hukommelse og andre demenssymptomer?

Det lærer du på instruktøruddannelsen i demensvenlig træning.

Med instruktøruddannelsen i demensvenlig træning får du:

  • Både sundhedsfaglig og demensfaglig viden.
  • Viden om demens og træning ud fra en sundhedsfaglig og pædagogisk tilgang
  • Sparring på afprøvning i praksis.

Uddannelsen, som forløber over to dage, henvender sig primært til instruktører, der har erfaring med træning af seniorer.

Undervisningen varetages af førende eksperter inden for demens og træning.

Find og tilmeld dig uddannelsen i demenstræning herunder - og kontakt en af vores konsulenter, hvis du har spørgsmål.