Kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen

Dokumenter: 

Puljebeskrivelse: Her downloades puljebeskrivelse til udrulning af Hold Hjernen Frisk 5. runde: Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen

Ansøgningsskema: Her downloades ansøgningsskema med budget til at ansøge om økonomisk støtte til Hold Hjernen Frisk aktivitetsforløb

Idékatalog: Her downloades idékatalog pba. deltagende bibliotekers aktivitetsforløb fra 2017

Download hhv. Hold Hjernen Frisk-logo og Nordea-fondens logo