Naturtræning for seniorer

Træning i naturen har fokus på bevægelse og fællesskab i og med naturen.

Mange seniorer holder af, at være ude i naturen. Naturtræning er derfor et godt tilbud til foreningens seniorer, hvor alle kan være med – også dem der lige har afsluttet et genoptræningsforløb, lever med smerter eller psykisk sårbarhed.

Naturen har stor betydning for menneskets fysiske og psykiske velbefindende, samt livskvalitet generelt, ligesom naturen kan virke afstressende og dæmpe puls, blodtryk og muskelspændinger.

Naturtræning giver træningen en anden dimension, fordi de traditionelle træningsrum og træningsformer brydes.

Med naturtræning for seniorer får

Foreningen:

  • Mulighed for kommunalt samarbejde √ - Det er muligt at indlede et samarbejde mellem DGI, kommunen og foreningen, hvor kommunen henviser seniorer til foreningens DGI Sundhedsidræt-hold. Samarbejde muliggør, at der bedre kan tages vare på den enkelte deltagers behov og barrierer.
  • Ingen problemer med lokaler √ - Naturen er altid til rådighed, og der er gode muligheder for at opnå variation og motivation i den ugentlige træning.
  • Nye medlemmer √ - Ca. 25 % i Danmark kæmper med stress. Med Naturtræning kan I tilbyde træning, der er særligt velegnet, hvis man er ramt af stress, angst eller depression.

Senioren:

  • Mulighed for hensyn √ - Konceptet muliggør, at der tages særligt hensyn til personer med diverse sygdomme og begrænsninger.
  • Fremmer mental sundhed √ - Fællesskabet deltagerne imellem og det at bevæge sig i naturen skaber glæde, tryghed og mentalt overskud.
  • Bedre fysisk formåen √ - Træningen kan skabe resultater og er direkte overførbar til dagligdagen.