TRIBE - TRIvsel og BEvægelse på dit gymnasium

Styrk elevernes trivsel og sundhed på dit gymnasium med et idrætsfællesskab drevet af eleverne selv.

For at imødekomme de unge og deres pressede hverdag forsøger vi med TRIBE at give dem et nemt og lettilgængeligt idrætstilbud ved at oprette idrætsfællesskaber lokalt på gymnasiet, som drives af eleverne selv.

Idrætsfællesskaber kan være alt fra at mødes ugentligt til en omgang rundt om nettet i badminton til at give den fuld gas sammen i dansesalen. Omdrejningspunktet for aktiviteterne er fællesskab, glæde og bevægelse frem for kompetencer og præstation. Dermed formår idrætsfællesskabet at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkommen, og hvor alle elever kan deltage uanset niveau. 

Undersøgelser viser, at:

  • 23,8 % af pigerne i alderen 16-24 år mistrives og 12,9 % af drengene i samme aldersgruppe. En fjerdedel af frafaldene på ungdomsuddannelserne skyldes, at eleverne mistrivses (Den nationale sundhedsprofil, 2017)
  • Unge, der dyrker idræt flere gange om ugen, har dobbelt så stor sandsynlighed for at opleve god trivsel, som unge, der ikke dyrker idræt (Ungdomsprofilen, 2014)
  • 34 procent af gymnasieeleverne nævner ”at koble af”/afstresse, som en årsag til, at de er fysisk aktive (Ungdomsprofilen, 2014)

Hvad kan DGI tilbyde?

Gennem en organiseringsproces oprettes et elevudvalg, der bliver klædt på til at kunne drive idrætsfællesskabet selvstændigt på sigt. DGI rammesætter arbejdet og støtter elevudvalget gennem hele forløbet, så de kan udfolde sig innovativt og opnå ejerskab. 

Idrætsfællesskaberne i TRIBE har haft succes med at arrangere:

  • Badminton
  • Floorball
  • Volleyball
  • Danseworkshop
  • Klatretur
  • Bumperballturnering
  • Idrætsoplevelser fx udflugt til en fodboldkamp

Se idrætsfællesskabet fra Aarhus Katedralskoles introarrangement for 1.g.