DGI Inklusion

Idræt i fællesskab med andre kan give spillerum for de forskellige menneskelige ressourcer, vi hver især har.

Hvad betyder inklusion for os?

Det betyder, at DGI værdsætter og ønsker at inddrage borgernes forskellighed i idrætten til gavn for både foreninger og den enkelte aktive.

Hvad laver DGI Inklusion?

DGI Inklusion arbejder for mangfoldighed i foreningslivet. Vores opgaver strækker sig fra strategisk netværks- og udviklingsarbejde til iværksættelse af tiltag og projekter.

Prioriterede målgrupper

DGI Inklusion har primært fokus på indsatser til tre målgrupper:

Hvad kan du bruge os til?

  • Få inspiration, værktøjer, viden og erfaringer til arbejdet med mangfoldighed
  • Få mulighed for økonomisk støtte til foreningsdeltagelsen for vanskeligt stillede børn og unge samt flygtninge og asylansøgere
  • Få sparring på projekter og tiltag, der fremmer mangfoldigheden i foreningslivet
  • Få øje på nye målgrupper – udvid rekrutteringsgrundlaget og få flere medlemmer og frivillige
  • Få hjælp til formidling af kontakter til andre aktører og vejledning om samarbejdet med eksterne parter