Bliv DGI UDEskole

Skab mere variation i undervisningen og sammenhæng mellem skole og virkelighed ved at bringe uderummet fagligt i spil.

DGI UDEskole er et certificerings- og udviklingsforløb, der klæder lærere og pædagoger på til at bringe natur, kultur, by- og erhvervsliv fagligt i spil i undervisningen - for eksempel skov og strand, virksomheder, værksteder, foreninger, biblioteker og museer.

Forløbet foregår på din skole og klæder lærere og pædagoger på til at kombinere indendørs undervisningsformer og aktiviteter i uderummet, der sætter både krop, logik og sanser i spil. Koblingen mellem ude og inde, skole og omverden, giver undervisningen relevans og skaber en meningsfuld sammenhæng mellem skole og virkelighed.

Lærerne på jeres skole bliver undervist i at:

 • udvikle udendørs læringsforløb i alle fag
 • inddrage naturen, kultur-, by- og erhvervsliv fagligt i undervisningen
 • styrke elevernes trivsel og lyst til at lære med udeliv og bevægelse
 • skabe en meningsfuld sammenhæng mellem skole og omverden
 • kombinere indendørs undervisning med udendørs aktiviteter
 • skabe variation i skoledagen

DGI UDEskole er en god idé, fordi:

 1. Bevægelse og udeliv styrker elevernes relationer, sammenhold, trivsel og indlæringsevne
 2. Forløbet styrker samarbejdet med lokale aktører, fx foreninger og erhvervsliv
 3. Din skole får en stærk profil med fokus på trivsel, bevægelse og variation i skoledagen
 4. Konkrete og praktiske aktiviteter skaber mening og relevans i skoledagen
 5. Forløbet styrker samarbejdet mellem lærere og pædagoger om ude-aktiviteter
 6. Forløbet styrker relationen i klassen og mellem lærer og elever

Hvad koster DGI Udeskole?

Prisen afhænger af skolens størrelse, beliggenhed i forhold til transportomkostninger, antallet af instruktører, der skal køre forløbet og andre faktorer.
Ring eller skriv for at få et vejledende tilbud for din skole.

Skoler der allerede er i gang

Se på kortet nedenfor, hvilke skoler der allerede er i gang med certificeringen.