DGI Sundhedsidræt: Fra sundhedsvæsen til foreningsliv

Hjælp mennesker, som har været ramt af sygdom, ind i jeres forening.

Uddannelser I DGI Sundhedsidræt

Få overblik over alle DGI Sundhedsidræts mange og spændende uddannelser i denne folder.

Efter et forløb med genoptræning eller rehabilitering oplever nogle danskere, at de ikke er raske nok til at kunne deltage på eksisterende idrætstilbud.

Det unikke samarbejde mellem DGI, kommune og forening består i, at kommunen henviser borgeren til et idrætstilbud i en forening, som er tilpasset lige præcis borgerens formåen.

DGI klæder foreningen på til at kunne modtage, fastholde og træne borgere med særlige behov, der ellers ikke kan deltage på almindelige foreningshold. 

Bedre rustet til livet

Alle instruktøruddannelser retter sig mod målgrupper, der på baggrund af fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer har behov for hensyntagende træning. Det kan være borgere med rygproblemer, aldersgener eller psykiske udfordringer som for eksempel stress eller demens.

Gennem en fælles indsats bliver borgeren rustet og styrket til på sigt at kunne deltage i det almindelige idrætsliv – med fornyet livskvalitet og gåpåmod. Kontakt DGI og få en intro til, hvordan jeres forenings instruktører og trænere bliver klædt på til opgaven. 

Kontakt os og hør om de forskellige muligheder for samarbejde. 

Eller læs mere om uddannelserne nedenfor og send linket med en af de syv uddannelser i Sundhedsidræt direkte til de instruktører, som skal tilmelde sig. Kommunale såvel som foreningsinstruktører.