Badminton for seniorer

Badminton er noget, alle kan være med til; nybegyndere gør hurtigt fremskridt, og erfarne får kamp til stregen og sved på panden.

Badminton kan dyrkes af de fleste – og derfor er det også en motionsform, der er god til seniorer. Nybegyndere, erfarne, singler og par (double) kan deltage, og alle får noget ud af det, blot spilleren/spillerne på den anden side af nettet har samme niveau. Det er både motionen, det sociale fællesskab og konkurrencen, der trækker seniorerne til badminton.

Der arrangeres single- eller doublekampe, og spillerne skal helst være på nogenlunde samme niveau. Dette kan igangsættes af en træner eller ildsjæl, men i løbet af relativ kort tid opstår faste træningsmakkere, og spillerne
bliver som oftest ”selvkørende”.

Badminton spilles enten som enkeltstående aktivitet eller som en del af ”Idræt om dagen”. Foreningen stiller et antal ketsjere og bolde til rådighed for nybegyndere.

Målgruppe:

Både Nye seniorer og Rutineseniorer, både individuelt orienteret og fællesskabsorienteret med interesse for venskabelig konkurrence.

Fordele:

Badminton kan spilles på alle niveauer og kan samle forskellige seniorer om en aktivitet, der giver motion, skaber godt humør og samvær, og som kan hverve nye medlemmer til foreningen.