Sårbare børn og unge

Gruppen af sårbare børn og unge udgøres dels af dem, som i kortere eller længere tid rammes af mistrivsel og psykiske vanskeligheder samt dem, som har livsvarige, kognitive udfordringer som autisme, ADHD, mv.

Deltagelse i foreningslivet kan være svært, hvis man som barn eller ung i kortere eller længere tid af livet har en sårbarhed med sig.

Sårbarheden kan skyldes mange ting, men den kan have konsekvenser for deres deltagelse i foreningslivet, hvor det sociale samspil og relationerne til jævnaldrende og frivillige kan virke uoverskueligt.

DGI’s tilgang er, at alle børn og unge har brug for at føle, at de hører til og har værdi for de fællesskaber de indgår i.