Socioøkonomisk udsatte borgere

En stram økonomi, dårlig fysisk helbred eller et liv på kanten af fællesskaberne kan gøre det vanskeligt at deltage i foreningslivet. Det belaster udsatte familier, ofte på børn og unges bekostning.

Forskelle i foreningsdeltagelse viser sig ikke mindst, når det gælder udsatte børn og unge fra vanskeligt stillede familier.

At være udsat betyder i denne sammenhæng en opvækst under vanskelige forhold, men hvor fritidsaktiviteter kan være et vigtigt åndehul i en svær hverdag.

DGI’s tilgang er, at alle børn, unge og voksne – også i landets udsatte by- og yderområder – har potentialer, ressourcer og en lyst til at gøre brug af disse.