Unge i Landsbyklynger

Unge i Landsbyklynger involverer unge i udviklingen af deres lokalområde. Her definerer og skaber unge selv de tilbud, der gør en forskel for deres ungeliv.

Hvem kender unges ønsker og behov bedre end de unge selv? Projekt Unge i Landsbyklynger etablerer ambitiøse og varige fællesskaber for unge i de unges lokalområde. 

Projektet opdyrker konstruktive fællesskaber for alle områdets unge og skaber samspil mellem ungegruppen og lokale aktører.

Målgruppen er 16-25-årige på tværs af landsbyer og interesser.

Et forløb med de unge i spidsen 

Forløbet skydes i gang med en workshop, hvor alle områdets unge og ungeaktører inviteres.

Herefter følger seks måneder, hvor vi sammen med områdets unge sætter fokus på udfordringer, muligheder og drømme for lokalområdet og det gode ungeliv. 

I perioden tilknyttes en tovholder, som understøtter de unges ideer, bidrager til et stærkt fællesskab, sjove aktiviteter og sikrer fremdrift og forankring.

Der skabes forbindelse til den lokale DGI-afdeling, som understøtter aktiviteter og events indenfor idræt og sikrer samspil med foreningslivet.

Samarbejde med Landsbyklynge og ungeaktører

Samarbejde med Landsbyklyngen og lokale ungeaktører er helt centralt for projektets succes. Indsatsen skal spille sammen med eksisterende initiativer og bidrage til en stærkere samlet fortælling om ungelivet i området.

Unge i Landsbyklynger udbredes til seks landsbyklynger i perioden 2018-2021. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Læs mere om landsbyklynger her:  landsbyklynger.dk

Unge i Vesterhavsklyngen viser vejen  

’Vesterhavsklyngen’ består af landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Her bor ca. 200 unge i alderen 16-25 år.

De unge har overtaget et tidligere klubhus i Staby, som de er i gang med at omdanne til et attraktivt mødested. 

”Vi har marker, hede og højt til himlen. Men socialt kunne vi godt bruge at få rusket lidt op i de eksisterende kliker og mødes mere på tværs af interesser og køn – vi er jo ikke så mange. Vi har i den grad brug for et værested, hvor vi kan skabe nye fællesskaber,” siger Elias Sand Finseth. Han er 25 år og bor i Sdr. Nissum. 

Elias Sand Finseth understreger, at et stærkere sammenhold blandt de unge på egnen vil gøre det mere attraktivt at vende tilbage til landsbylivet på et senere tidspunkt.

Se videoen om de unge fra Norddjurs ...

Som vil udvikle ungelivet i lokalområdet. I VIDEOEN fra TV2 ØSTJYLLAND følger vi unge og voksne, når de tager på en fælles bustur for at finde svar på, hvordan de kan gøre ungdomslivet i kommunen bedre.